Faculteiten

De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken:
 

Werkgroep van de master klinische gezondheidswetenschappen

Onderwijs

Het onderwijs wordt verzorgd in zeven graduate schools en twee onderwijsinstituten:
 

Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een visie die uitgaat van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Deze visie vormt de basis voor de manier waarop het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is ingericht: het Utrechtse onderwijsmodel.

De Universiteit Utrecht wil in de bachelorfase breed gevormde academici opleiden, die zich vervolgens in de masterfase binnen een bepaalde discipline specialiseren. Hierbij ligt de nadruk op voorbereiding op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in de wetenschap.