FSC-certificering vergroot biodiversiteit tropische bossen

Onderzoeker Joeri Zwerts en collega’s concluderen dit aan de hand van 1,3 miljoen cameravalbeelden, die werden verzameld in veertien verschillende bosgebieden.

Onderzoek naar FSC-certificering

Sharing science, shaping tomorrow