College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

College van Bestuur
College van Bestuur, met v.l.n.r. prof. dr. Anton Pijpers, prof. mr. Annetje Ottow en prof. dr. Henk Kummeling. Foto: Arnaud Mooij
Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter
Anton Pijpers onderaan trap
Prof. dr. Anton Pijpers. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Corrie Krapels-Klapwijk
Tel. (030) 253 51 50
E-mail C.Krapels@uu.nl
E-mail A.Pijpers@uu.nl

In portefeuille:

 • coördinatie, strategie en organisatie
 • bestuurlijke- en juridische zaken
 • medezeggenschap
 • valorisatie en ondernemerschap
 • huisvesting en campusontwikkeling
 • veiligheid en milieu
 • communicatie & marketing
 • alumnibeleid en fondsenwerving
 • externe betrekkingen
 • internationalisering

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Anton Pijpers.

Prof. dr. Henk Kummeling, rector magnificus
Henk Kummeling onderaan trap
Prof. dr. Henk Kummeling. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Annemieke Hekking
Tel. (030) 253 51 31
E-mail A.W.Hekking@uu.nl
E-mail H.Kummeling@uu.nl

In portefeuille:

 • onderzoek en onderwijs
 • hooglerarenbeleid en college voor promoties
 • academische aangelegenheden
 • studentenbeleid en studentenorganisaties
 • wetenschap en cultuur
 • universiteitsbibliotheek
 • samenwerking in het hoger onderwijs
 • LERU

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Henk Kummeling.

Prof. mr. Annetje Ottow, vicevoorzitter
Annetje Ottow onderaan trap
Prof. mr. Annetje Ottow. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Veronica Martinez Sobrino
Tel. (030) 253 34 68
E-mail L.V.martinezsobrino@uu.nl
E-mail A.T.Ottow@uu.nl

In portefeuille:

 • human resources (inclusief ACKP en Lokaal Overleg)
 • financiën
 • informatie- en communicatietechnologie
 • facilitaire zaken
 • regionale samenwerking, waaronder USP
 • Europese samenwerking; Brussel
 • programma duurzaamheid
 • programma diversiteit

Bekijk ook het profiel en cv van prof. mr. Annetje Ottow

De bestuurssecretaris van het college van bestuur is mevrouw dr. M.L. Toebes
Tel. (030) 253 44 89
E-mail: M.L.Toebes@uu.nl

 

Onkosten en declaraties

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per kwartaal de vergoedingen van geleverde diensten en declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De onkosten en de declaraties met de onderliggende bonnen worden twee maanden na afloop van het betreffende kwartaal online gepubliceerd. Lees er hier meer over.