College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter

Anton Pijpers onderaan trap
Prof. dr. Anton Pijpers. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Isabelle Oorschot
Tel. 06-28910683
E-mail i.oorschot@uu.nl
E-mail A.Pijpers@uu.nl

In portefeuille:

 • coördinatie, strategie en organisatie
 • bestuurlijke- en juridische zaken en medezeggenschap
 • human resources
 • communicatie & marketing
 • alumnibeleid en fondsenwerving
 • valorisatie, ondernemerschap en externe betrekkingen (regio, Den Haag, Brussel)
 • gebiedsontwikkeling 
 • programma duurzaamheid
 • internationalisering
 • commissie Strategie, Personeel en Organisatie (SPO) universiteitsraad
 • lokaal overleg

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Anton Pijpers.

Prof. dr. Henk Kummeling, rector magnificus

Henk Kummeling onderaan trap
Prof. dr. Henk Kummeling. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Annemieke Hekking
Tel. 06-34128716
E-mail A.W.Hekking@uu.nl
E-mail H.Kummeling@uu.nl

In portefeuille:

 • onderzoek en onderwijs
 • studentenbeleid en studentenorganisaties
 • diversiteit & inclusie
 • hooglerarenbeleid en college voor promoties
 • academische aangelegenheden
 • wetenschap en cultuur
 • universiteitsbibliotheek
 • samenwerking in het hoger onderwijs
  • dagelijks bestuur alliantie TUe/WUR/UMCU/UU
  Rectors League LERU
  Rectors Assembly Coimbra Group
  Rectors Assembly CHARM-EU
 • Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (OSO) universiteitsraad

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Henk Kummeling.

Drs. Margot van der Starre, vice-voorzitter

Margot van der Starre
Drs. Margot van der Starre

Executive assistant: Ellen Koopman-Jacobs
Tel. (06) 18 59 05 13
E-mail E.G.Koopman-Jacobs@uu.nl
E-mail M.vanderStarre@uu.nl

In portefeuille:

 • financiën
 • informatie- en communicatietechnologie
 • huisvesting
 • facilitaire zaken
 • integrale veiligheid
 • commissie Financiën, Huisvesting, ICT en Duurzaamheid (FHID) universiteitsraad

Bekijk ook het profiel en cv van drs. Margot van der Starre.

Chiara Stam, studentassessor

Chiara Stam
Chiara Stam

Tel. (06) 43 14 12 64
E-mail studentassessorcvb@uu.nl

Chiara Stam neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van het College van Bestuur en aan andere vergaderingen die relevant zijn bij de beleidsontwikkeling op universitair niveau, zoals de bilaterale overleggen met de faculteitsbesturen, en het overleg van het CvB met decanen. Haar focus ligt op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Om goed geïnformeerd te zijn onderhoudt zij nauw contact onderhouden met studenten en in het bijzonder de studentassessoren in de faculteiten, de studentenorganisaties en de studenten in de Universiteitsraad.

 

Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris van het College van Bestuur is Els Noorda.

Onkosten en declaraties

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per jaar de vergoedingen van geleverde diensten en declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De onkosten en de declaraties met de onderliggende bonnen worden twee maanden na afloop van het betreffende jaar online gepubliceerd.