Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

Mr. Marjan J. Oudeman, voorzitter
Marjan Oudeman, cvb
Mr. Marjan J. Oudeman

Executive assistant: Corrie Krapels-Klapwijk
Tel. (030) 253 51 50
E-mail C.Krapels@uu.nl
E-mail M.J.Oudeman@uu.nl

In portefeuille:

 • coördinatie en strategie
 • bestuurlijke- en juridische zaken
 • personeel en organisatie
 • valorisatie
 • externe betrekkingen, communicatie
 • alumnibeleid
 • internationalisering

Bekijk ook het profiel en cv van mr. Marjan J. Oudeman.

Prof. dr. Bert van der Zwaan, rector magnificus
Bert van der zwaan, cvb
Prof. dr. Bert van der Zwaan

Executive assistant: Annemieke Hekking
Tel. 030 253 51 31
E-mail A.W.Hekking@uu.nl
E-mail G.J.vanderZwaan@uu.nl

In portefeuille:

 • onderzoek en onderwijs
 • samenwerking hoger onderwijs
 • academische aangelegenheden
 • hooglerarenbeleid
 • bibliotheek
 • wetenschap en cultuur
 • studentenbeleid en studentenorganisaties

Bekijk ook het profiel en cv van Prof. dr. Bert van der Zwaan.

Prof. dr. Anton Pijpers, vice-voorzitter
Anton Pijpers, cvb
Prof. dr. Anton Pijpers

Executive assistant: Veronica Martinez Sobrino
Tel. 030 253 34 68
E-mail L.V.Martinezsobrino@uu.nl
E-mail A.Pijpers@uu.nl

In portefeuille:

 • financiën
 • informatie- en communicatietechnologie
 • huisvesting
 • facilitaire zaken
 • bedrijfsvoering
 • veiligheid en milieu
 • ondernemerschap en regio

Bekijk ook het profiel en cv van Prof. dr. Anton Pijpers.

De bestuurssecretaris van het college van bestuur is mevrouw dr. M.L. Toebes
030 253 4489, e-mail

Declaraties College van Bestuur

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per kwartaal de declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De declaraties en de onderliggende bonnen worden steeds twee maanden na afloop van het kwartaal online gepubliceerd. Lees er hier meer over.