Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

Prof. dr. Bert van der Zwaan, rector magnificus
Bert van der zwaan, cvb
Prof. dr. Bert van der Zwaan

Executive assistant: Annemieke Hekking
Tel. 030 253 51 31
E-mail A.W.Hekking@uu.nl
E-mail G.J.vanderZwaan@uu.nl

In portefeuille:

 • onderzoek en onderwijs
 • samenwerking hoger onderwijs
 • academische aangelegenheden
 • hooglerarenbeleid
 • bibliotheek
 • wetenschap en cultuur
 • studentenbeleid en studentenorganisaties

En tijdelijk neemt hij de volgende portefeuilles waar:

 • coördinatie en strategie
 • bestuurlijke- en juridische zaken, inclusief medezeggenschap
 • externe betrekkingen, communicatie & marketing
 • internationalisering, inclusief Europese Unie
 • Programma Duurzaamheid
 • AB VSNU

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Bert van der Zwaan.

Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter
Anton Pijpers, cvb
Prof. dr. Anton Pijpers

Executive assistant: Veronica Martinez Sobrino
Tel. 030 253 34 68
E-mail L.V.Martinezsobrino@uu.nl
E-mail A.Pijpers@uu.nl

In portefeuille:

 • financiën
 • informatie- en communicatietechnologie
 • huisvesting
 • facilitaire zaken
 • bedrijfsvoering
 • veiligheid en milieu
 • ondernemerschap en regio

En tijdelijk neemt hij de volgende portefeuilles waar:

 • personeel en organisatie
 • valorisatie
 • alumnibeleid
 • contacten met de politiek in Den Haag
 • Programma Diversiteit
 • Lokaal Overleg

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Anton Pijpers.

De bestuurssecretaris van het college van bestuur is mevrouw dr. M.L. Toebes
030 253 4489, e-mail

Onkosten en declaraties

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per kwartaal de vergoedingen van geleverde diensten en declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De onkosten en de declaraties met de onderliggende bonnen worden twee maanden na afloop van het betreffende kwartaal online gepubliceerd. Lees er hier meer over.