College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter

Anton Pijpers onderaan trap
Prof. dr. Anton Pijpers. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Maartje van den Berg
Tel. (030) 253 51 50
E-mail m.vandenberg2@uu.nl
E-mail A.Pijpers@uu.nl

In portefeuille:

 • coördinatie, strategie en organisatie
 • bestuurlijke- en juridische zaken
 • medezeggenschap
 • valorisatie en ondernemerschap
 • huisvesting en campusontwikkeling
 • veiligheid en milieu
 • communicatie & marketing
 • alumnibeleid en fondsenwerving
 • externe betrekkingen
 • internationalisering
 • regionale samenwerking

En tijdelijk de volgende portefeuilles: 

 • financiën
 • informatie- en communicatietechnologie
 • facilitaire zaken
 • duurzaamheid

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Anton Pijpers.

Prof. dr. Henk Kummeling, rector magnificus

Henk Kummeling onderaan trap
Prof. dr. Henk Kummeling. Foto: Arnaud Mooij

Executive assistant: Annemieke Hekking
Tel. (030) 253 51 31
E-mail A.W.Hekking@uu.nl
E-mail H.Kummeling@uu.nl

In portefeuille:

 • onderzoek en onderwijs
 • hooglerarenbeleid en college voor promoties
 • academische aangelegenheden
 • studentenbeleid en studentenorganisaties
 • wetenschap en cultuur
 • universiteitsbibliotheek
 • alliantie Eindhoven-Wageningen-Utrecht
 • LERU, rectors league

En tijdelijk de volgende portefeuilles:

 • human resources
 • lokaal Overleg
 • diversiteit en inclusie
 • Europese samenwerking; Brussel
 • privacy

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Henk Kummeling.

Vicevoorzitter (vacature)

Prof. mr. Annetje Ottow was van 1 januari 2018 tot en met 1 oktober 2020 vicevoorzitter van het College van Bestuur. Er is een profielschets beschikbaar voor de vacature.

Executive assistant: Veronica Martinez Sobrino,
tel. (030) 253 34 68, e-mail: L.V.martinezsobrino@uu.nl

De bestuurssecretaris van het College van Bestuur is mr. Annemarijke Verhoeks.
Tel. (030) 253 30 75
 

Onkosten en declaraties

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per kwartaal de vergoedingen van geleverde diensten en declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De onkosten en de declaraties met de onderliggende bonnen worden twee maanden na afloop van het betreffende kwartaal online gepubliceerd. Lees er hier meer over.