Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter
Anton Pijpers, College van Bestuur
Prof. dr. Anton Pijpers

Executive assistant: Corrie Krapels-Klapwijk
Tel. 030 253 51 50
E-mail C.Krapels@uu.nl
E-mail A.Pijpers@uu.nl

In portefeuille:

 • coördinatie, strategie en organisatie
 • bestuurlijke- en juridische zaken, inclusief medezeggenschap
 • valorisatie en ondernemerschap
 • huisvesting
 • veiligheid en milieu
 • communicatie & marketing
 • alumnibeleid en fondsenwerving
 • externe betrekkingen
 • internationalisering

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Anton Pijpers.

Prof. dr. Bert van der Zwaan, rector magnificus
Bert van der Zwaan, College van Bestuur
Prof. dr. Bert van der Zwaan

Executive assistant: Annemieke Hekking
Tel. 030 253 51 31
E-mail A.W.Hekking@uu.nl
E-mail G.J.vanderZwaan@uu.nl

In portefeuille:

 • onderzoek en onderwijs
 • academische aangelegenheden
 • hooglerarenbeleid
 • samenwerking in het hoger onderwijs
 • studentenbeleid en studentenorganisaties
 • universiteitsbibliotheek
 • wetenschap en cultuur
 • LERU

Bekijk ook het profiel en cv van prof. dr. Bert van der Zwaan.

Prof. mr. Annetje Ottow, vicevoorzitter
Annetje Ottow, College van Bestuur
Prof. mr. Annetje Ottow

Executive assistant: Veronica Martinez Sobrino
Tel. (030) 253 34 68
E-mail L.V.martinezsobrino@uu.nl
E-mail A.T.Ottow@uu.nl

In portefeuille:

 • financiën
 • human resources
 • informatie- en communicatietechnologie
 • facilitaire zaken
 • regionale samenwerking
 • Europese samenwerking; Brussel
 • programma duurzaamheid
 • programma diversiteit

Bekijk ook het profiel en cv van prof. mr. Annetje Ottow

De bestuurssecretaris van het college van bestuur is mevrouw dr. M.L. Toebes
030 253 4489, e-mail

Onkosten en declaraties

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om eens per kwartaal de vergoedingen van geleverde diensten en declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen. De onkosten en de declaraties met de onderliggende bonnen worden twee maanden na afloop van het betreffende kwartaal online gepubliceerd. Lees er hier meer over.