Hoogleraren

Hoogleraren spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van universitair onderwijs en onderzoek. Zij zijn, met hun team, verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van een onderzoekslijn en alles daar omheen. 

Er zijn verschillende typen leerstoelen. In de notitie Hoofdlijnen hooglerarenbeleid (pdf) staan de uitgangspunten voor ons hooglerarenbeleid.

Wie zijn onze hoogleraren? 

Universiteitshoogleraren

Universiteitshoogleraren worden door het College van Bestuur benoemd voor hun disciplineoverstijgende visie en uitstraling.

Bijzonder hoogleraren

Bijzonder hoogleraren worden door een externe instantie benoemd op een bijzondere leerstoel met goedkeuring van het College van Bestuur.

Catalogus Professorum

Onze hoogleraren vanaf de oprichting in 1636 tot heden zijn verzameld in de Catalogus Professorum.

Bent u (emeritus) professor?

Het Utrechts Genootschap van Professoren, Emeriti en Partners (PEP) is een universiteitsbrede vereniging waarin professoren, emeriti en hun respectievelijke partners elkaar kunnen ontmoeten, ook buiten hun eigen instituten en faculteiten.