De Universiteit Utrecht investeert in het aantrekken en behouden van getalenteerde onderzoekers

Hoogleraren spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van universitair onderwijs en onderzoek. Zij bouwen in teamverband een onderzoekslijn op en zorgen voor continuïteit in de op- en uitbouw van de onderzoekslijn. De Universiteit Utrecht investeert in het aantrekken en behouden van zeer getalenteerde onderzoekers via leerstoelen en verschillende vormen van hoogleraarschap.

Notitie hoogleraren

In de notitie Hoofdlijnen hooglerarenbeleid (pdf) staat informatie over de verschillende soorten leerstoelen en uitgangspunten van het hooglerarenbeleid van de Universiteit Utrecht.

Oratie Javier Cuoso
Oratie in de Aula van het Academiegebouw te Utrecht

Vormen van hoogleraarschap

Hoogleraren per faculteit

Overzicht hoogleraren per faculteit.

Universiteitshoogleraren

Het College van Bestuur kan excellente wetenschappers met een disciplineoverstijgende visie en uitstraling benoemen tot universiteitshoogleraar. Hij of zij is niet aan een specifieke onderzoeksprogramma of faculteit verbonden.

Bijzonder hoogleraren

Externe instanties (rechtspersonen) kunnen het college van bestuur verzoeken om een bijzondere leerstoel te vestigen aan de universiteit om het onderwijs of onderzoek in een vakgebied te stimuleren.

Wisselleerstoelen en visiting professors

Faculteiten kunnen buitenlandse hoogleraren uitnodigen voor een verblijf aan de Universiteit Utrecht als ‘visiting professor’. Daarnaast kent de universiteit twee universitaire wisselleerstoelen: de Belle van Zuylen leerstoel en de F.C. Donders leerstoel. De bezetting van deze wisselleerstoelen kent een jaarlijkse cyclus.