Hoogleraren

Hoogleraren spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van universitair onderwijs en onderzoek. Zij bouwen in teamverband een onderzoekslijn op en zorgen voor continuïteit in de op- en uitbouw van de onderzoekslijn. De Universiteit Utrecht investeert in het aantrekken en behouden van zeer getalenteerde onderzoekers via leerstoelen en verschillende vormen van hoogleraarschap.

Notitie hoogleraren

In de notitie Hoofdlijnen hooglerarenbeleid (pdf) staat informatie over de verschillende soorten leerstoelen en uitgangspunten van het hooglerarenbeleid van de Universiteit Utrecht.