Directie Vastgoed & Campus

De directie Vastgoed & Campus (V&C) ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij de ontwikkeling en het beheer van de universitaire huisvesting.

Ontwikkeling behelst de gebiedsontwikkeling van de universitaire campussen, de ontwikkeling van het universitaire vastgoed en het managen van vastgoedprojecten, waaronder het aansturen van ontwerpende en uitvoerende partijen. De directie is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de bijbehorende zorgsystemen inzake veiligheid en milieu (beleid, vergunningenbeheer en toezicht).

Directeur