De wereld verandert snel. Complexe mondiale vraagstukken als welvaartsverdeling, klimaatverandering en gezond leven, beperken zich niet tot generaties of werelddelen en laten zich niet oplossen vanuit één perspectief.

Onderzoekers en studenten van de Universiteit Utrecht zoeken daarom voortdurend naar nieuwe, discipline-overstijgende mogelijkheden en oplossingen en vormen daarbij allianties met uiteenlopende externe partners. Vanuit een hechte community van alumni, studenten, medewerkers en externe partners werken we samen vol vertrouwen aan een betere wereld.