Bestuursbureau

Het bestuursbureau staat onder leiding van de Universiteitssecretaris Martine Verbeek en bestaat uit het Bestuurssecretariaat en de afdeling Juridische Zaken, Internal Audit en de Instantie voor Dierenwelzijn. Het bestuursbureau omvat ook een aantal (onafhankelijke) functies die administratief zijn ingebed binnen het bestuursbureau: functionaris gegevensbescherming, ombudspersonen en vertrouwenspersonen, de coördinator van de EWUU alliantie, HOVO en UU holdings.

Het bestuursbureau ondersteunt de organisatie van de strategische, bestuurlijke processen en bevordert de samenhang in de bestuurlijke en ondersteunende processen. Het bureau is ook verantwoordelijk voor de juridische advisering van het college van bestuur en de faculteiten, en voor de ondersteuning van de universiteitsraad.