College van Utrechtse Assessoren

Het College van Utrechtse Assessoren (CvUA) is het interfacultaire overleg dat elke vier weken plaatsvindt tussen de assessoren van alle faculteiten. Het doel van dit overleg is om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de studentassessoren. Daarnaast worden samenwerkingen en centrale thema’s besproken. Dit overleg wordt voorgezeten door de studentassessor bij het college van bestuur.

Een studentassessor neemt plaats in een faculteitsbestuur en behartigt hier de belangen en standpunten van de studenten van zijn of haar faculteit en geeft advies vanuit het studentenperspectief. Een studentassessor vervult hierbij een belangrijke rol als schakel tussen studenten, studieverenigingen, de medezeggenschap en het faculteitsbestuur.

Contactgegevens