College van Utrechtse Assessoren

Het College van Utrechtse Assessoren (CvUA) is het interfacultaire overleg dat elke vier weken plaatsvindt tussen de assessoren van alle faculteiten. Een studentassessor neemt plaats in een faculteitsbestuur en behartigt hierbij de belangen en standpunten van de studenten van zijn of haar faculteit. Een studentassessor vervult hierbij een belangrijke rol binnen de medezeggenschap als schakel tussen studenten, studieverenigingen en het faculteitsbestuur. Omdat de Universiteit Utrecht geen centrale studentassessor heeft, komen de assessoren van alle faculteiten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. VIDIUS studentenunie faciliteert dit overleg. Ook een studentlid van de universiteitsraad is bij de overleggen aanwezig voor een optimale samenwerking. 

Contactgegevens

College van Utrechtse Assessoren: cvua@uu.nl 

Faculteit Bètawetenschappen: Demian van Gurp - science.sb@uu.nl
Faculteit Diergeneeskunde: Kim Hopman - studentassessor.dgk@uu.nl
Faculteit Geesteswetenschappen: Kevin Postma - studentassessor.gw@uu.nl
Faculteit Geneeskunde: Merel Dekker - studentassessorDOO@umcutrecht.nl
Faculteit Geowetenschappen: Suzanne Akkerhuis - studentassessor.geo@uu.nl
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Frederieke Schutgens - studentassessor.rebo@uu.nl
Faculteit Sociale Wetenschappen: Antoon van Beek - assessor.fsw@uu.nl
University College Utrecht: Irene van de Hoef - asc.assessor@uu.nl

VIDIUS studentenunie: Askin Ceylan - askin@vidius.nl
Studentlid Universiteitsraad: Vincent de Haes - v.t.dehaes@uu.nl