College van Utrechtse Assessoren

Het College van Utrechtse Assessoren (CvUA) is het interfacultaire overleg dat elke vier weken plaatsvindt tussen de assessoren van alle faculteiten. Een studentassessor neemt plaats in een faculteitsbestuur en behartigt hierbij de belangen en standpunten van de studenten van zijn of haar faculteit. Een studentassessor vervult hierbij een belangrijke rol binnen de medezeggenschap als schakel tussen studenten, studieverenigingen en het faculteitsbestuur. Omdat de Universiteit Utrecht geen centrale studentassessor heeft, komen de assessoren van alle faculteiten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. VIDIUS studentenunie faciliteert dit overleg. Ook een studentlid van de universiteitsraad is bij de overleggen aanwezig voor een optimale samenwerking. 

Contactgegevens

College van Utrechtse Assessoren: cvua@uu.nl 

Faculteit Bètawetenschappen: Soete Meertens - science.sb@uu.nl
Faculteit Diergeneeskunde: Robert Hendrickx - studentassessor.dgk@uu.nl
Faculteit Geesteswetenschappen: Renée Karsten - studentassessor.gw@uu.nl
Faculteit Geneeskunde: Jaber Asaksak - studentassessorDOO@umcutrecht.nl
Faculteit Geowetenschappen: Inès Youssef - studentassessor.geo@uu.nl
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Manon Janssen - studentassessor.rebo@uu.nl
Faculteit Sociale Wetenschappen: Merlijn Zuiderwijk - assessor.fsw@uu.nl
University College Utrecht: Cassius Smith Frazer - cassius.asc.ucu@gmail.com

VIDIUS studentenunie: Loes van den Bekerom - loes@vidius.nl
Studentlid Universiteitsraad: Ingrid Weerts - i.j.m.weerts@uu.nl