Dies Natalis 2007, Universiteit Utrecht 371 jaar

Dies Natalis 2007

De Universiteit Utrecht vierde op maandag 26 maart 2007 haar 371-jarig bestaan in de Domkerk.

Diesrede: Willemien Otten

De diesrede werd gehouden door prof.dr. Willemien Otten, hoofd departement Godgeleerdheid van de faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar ‘geschiedenis van het christendom en van de leerstellingen van de christelijke godsdienst’. De rede heette ‘Exercitatio Mentis: religie als denkoefening’.

Verleende eredoctoraten

Prof. Tadaki Hirose, emeritus hoogleraar van de Tohoku University Japan. Van deze universiteit heeft hij de bijzondere eretitel ‘Emeritus Professor of Tohoku University’ gekregen. Sinds zijn emeritaat in 2005 is hij parttime hoogleraar aan de Tokyo University of Agriculture. Hirose heeft een zeer sterke en lange band met het plantenecologisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft het initiatief genomen tot een jaarlijkse studentenuitwisseling tussen de Tohoku University en de Universiteit Utrecht.

Dhr. Willem Jan Otten heeft met zijn werk als schrijver het grote belang van levensbeschouwelijke en religieuze thema’s zichtbaar gemaakt. In een in veel opzichten posttraditionele cultuur heeft hij de taal van met name de christelijke traditie als een bron van literaire verbeelding herontdekt. Otten heeft daaraan uitdrukking gegeven in de talrijke genres waarin hij zich beweegt: poëzie, toneel, romans, essays. In 1999 ontving hij voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygens-prijs.

Prof.dr. Diane Marie Amann is hoogleraar aan de University of California, Davis, School of Law. Amann is een internationaal vermaard specialist op het terrein van internationaal strafrecht en internationale mensenrechten. In Europa was ze visiting professor aan de Sorbonne (Parijs) en aan het Irish Centre for Human Rights.