Opening academisch jaar

De Opening Academisch Jaar wordt jaarlijks feestelijk gevierd in de Domkerk op de eerste maandag van het nieuwe academische jaar.

Naast een welkomstwoord van het College van Bestuur, zijn er prominente sprekers die een passie hebben voor de wereld van onderwijs en/of onderzoek. Tevens worden de jaarlijkse Studentenprijzen uitgereikt aan studenten die uitmuntend presteren in en buiten hun studie.

Opening Academisch Jaar 2019-2020

Deze opening stond in het teken van 'Erkennen en Waarderen'. In hun toespraken stonden vijf sprekers op hun eigen manier stil bij dit thema:

We hebben besloten, o.a. ter bescherming van disciplines, maar ook ter bescherming van de multi- en interdisciplinariteit (...) om voorlopig geen veranderingen door te voeren in ons universitaire verdeelmodel.
Henk Kummeling onderaan trap
De vele eisen aan medewerkers van de Nederlandse universiteiten hebben tot gevolg dat de druk en werkbelasting tot een onaanvaardbaar niveau zijn gestegen.
NWO logo
Er lijkt een kloof te bestaan tussen het beeld waaraan wij wetenschappers denken dat we moeten voldoen, en het soort wetenschappers dat de meesten van ons werkelijk zijn.
Belle Derks
Wij moeten beter gaan kijken naar teams en ieders rol daarin, meer dan alleen naar de prestatie van het individu.
Annetje Ottow onderaan trap
Wij willen echt concrete stappen zetten om een open en transparante onderzoekspraktijk te bevorderen. Dat is een grote opgave voor het komende jaar en daarna.
Anton Pijpers onderaan trap

Eerstvolgende Opening Academisch Jaar

31
aug
31 augustus 2020 15:45 - 17:15
De viering van de Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit Utrecht vindt plaats op 31 augustus 2020 in de de Domkerk.
RSS