Opening academisch jaar

De Opening Academisch Jaar wordt jaarlijks feestelijk gevierd in de Domkerk op de eerste maandag van het nieuwe academische jaar.

Naast een welkomstwoord van het College van Bestuur, zijn er prominente sprekers die een passie hebben voor de wereld van onderwijs en/of onderzoek. Tevens worden er verschillende jaarlijkse prijzen en onderscheidingen uitgereikt, zoals studentenprijzen, docentenprijzen, de Agnites Vrolik-prijs en eredoctoraten. 

Na afloop van de Opening Academisch Jaar vindt een receptie plaats. 

Opening Academisch Jaar 2020-2021

Op maandag 31 augustus vierde de Universiteit Utrecht de Opening Academisch Jaar 2020-2021. Op de speciaal hiervoor ingerichte 'Universiteit met een hart'-website vind je het volledige programma en video's van de diverse programmaonderdelen terug.

Universiteit met een hart
Dick Boetekees
De stoet hoogleraren (het cortège) op het Domplein
  • Eerstvolgende Opening Academisch Jaar

    RSS