Directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek

De directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij de ontwikkeling en uitvoering van het strategische beleid ten aanzien van onderwijs, onderzoek en studenten.

Ambities

De directie draagt bij aan de ambitie van de Universiteit Utrecht om de internationale reputatie op onderwijs- en onderzoeksgebied te versterken en om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen studenten het beste uit zichzelf en uit hun studie halen in een academic community van docenten en studenten.

Begeleiding studenten

Daarnaast is de directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten op universitair niveau (decanen, psychologen) en voor de contacten met studie- en studentenverenigingen.

Directieleden Studenten, Onderwijs & Onderzoek

Hoofd Onderwijs

Hoofd Onderzoek