De directie Onderwijs & Onderzoek ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij de ontwikkeling en uitvoering van het strategische beleid ten aanzien van onderwijs, onderzoek en studenten.

De directie draagt bij aan de ambitie van de Universiteit Utrecht om de internationale reputatie op onderwijs- en onderzoeksgebied te versterken en om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen studenten het beste uit zichzelf en uit hun studie halen in een academic community van docenten en studenten.

Daarnaast is de directie Onderwijs & Onderzoek verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten op universitair niveau (decanen, psychologen) en voor de contacten met studie- en studentenverenigingen.

Directeur: dr. E. I. (Esther) Stiekema
Bestuursgebouw
Kamer 1.74-1.80 (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Tel. 030 253 42 78