Dies Natalis 2006, Universiteit Utrecht 370 jaar

Dies 2006 Cortege

De Universiteit Utrecht vierde op maandag 27 maart 2006 haar 370-jarig bestaan in de Domkerk met als thema 'Verwondering en Verlichting'.

Diesrede: Paul Schnabel

De Diesrede, gehouden door prof.dr. Paul Schnabel had als titel ‘Verwondering en Verlichting; Een lustrumthema dat te denken geeft’.

Eredoctoraten

Prof.dr. Diana Wall was tot voor kort directeur van onderzoekinstituut Natural Resource Ecology Laboratory. Zij is een excellent onderzoekster met een indrukwekkende publicatielijst, waaronder talrijke artikelen in Science en Nature. Ze vervult een voortrekkersrol waar het gaat om het inbrengen van ecologische en milieuwetenschappelijke kennis in politiek-maatschappelijke beleidsvorming.

Prof.dr. Avelino Corma is directeur van het Instituto Tecnología Química van de Universidad Politécnica in Valencia. Hij verdiende zijn sporten in het fundamenteel onderzoek op het gebied van de katalyse, gekoppeld aan belangrijke commerciële doorbraken.

Prof.dr. Graham Gibbs is Director of the Institute of the Advancement of Learning aan Oxford University. Eerder was hij hoogleraar en directeur van het Centre for Higher Education Practice aan de Open University (Engeland). Hij is een autoriteit op het gebied van onderwijsvernieuwing en zet zich al dertig jaar in om het universitair onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.

Prof.dr. Sangkot Marzuki is directeur van het Eijkman Instituut in de Moleculaire Biologie in Jakarta en hoogleraar Geneeskunde aan de Monash University in Australië en de University of Indonesia. Hij wordt beschouwd als een uitzonderlijke wetenschapper en speelt een grote rol in de wetenschappelijke relatie tussen Nederland en Indonesië. Marzuki koestert de samenwerking met Utrecht en stelt zijn laboratorium open voor studenten uit Utrecht.

Dies Domkerk 2006
Domkerk 2006