Zilveren penning

Theo Wubbels ontvangt de zilveren penning
Theo Wubbels ontvangt de zilveren penning voor zijn grote verdiensten op het gebied van onderwijskwaliteit

De Universiteit Utrecht kent een zilveren penning die wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.

Hieronder volgt een overzicht van de personen die deze penning hebben mogen ontvangen.

Zilveren penning (vanaf 1992)

2023

Prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Geesteswetenschappen: 'Frits van Oostrom geridderd tijdens afscheid in volle Domkerk'

2022

Fred Toppen, voorzitter van het Centraal Stembureau: 'Fred Toppen krijgt erepenning Universiteit Utrecht'

Paulien van der Veer, pedel: ‘Hoedster van academische traditie’ ontvangt zilveren penning

Joop Schippers, hoogleraar bij faculteit Recht, Economie, Bestuur en organisatie: Joop Schippers krijgt erepenning Universiteit Utrecht

2019

Dhr. Leo van Kuijk, hoofd Beveiliging: Zilveren penning voor Leo van Kuijk

Mw. Marij Swinkels, mr. dr. Hilke Grootelaar en drs. Elena Valbusa, initiatiefnemers van Incluusion: Universiteit Utrecht reikt Zilveren Penning uit aan initiatiefnemers van Incluusion

2018

Prof. dr. Paul Schnabel, emeritus universiteitshoogleraar: Paul Schnabel ontvangt zilveren penning Universiteit Utrecht

Prof. dr. Bert van der Zwaan, rector magnificus 2011-2018

2017

Prof. dr. Theo Wubbels, emeritus hoogleraar Onderwijswetenschappen: Pleitbezorger van docentkwaliteit ontvangt zilveren penning Universiteit Utrecht

Mw. mr. Marjan Oudeman, voorzitter College van Bestuur

Dhr. mr. Robert S. Croll, voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

2016

Dhr. dr. Joop Kessels, algemeen directeur Universitaire Bestuursdienst

2015

Dhr. prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht

Mw. drs. Geri Bonhof, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht

2014

Dhr. prof. dr. Hans Amman, lid College van Bestuur

2013

Dhr. mr. Aleid Wolfsen, burgemeester gemeente Utrecht

Dhr. dr. Andre Bolhuis, oud-voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

Dhr. Roel Robbertsen, commissaris van de Koning(in), 
provincie Utrecht

2012

Mw. mr. Yvonne van Rooy, voorzitter College van Bestuur

2011

Dhr. dr. mr. H.S. Koelega, alumnus, onderzoek naar omgekomen studenten en medewerkers 1940-1945

Dhr. dr.  F.G.M. Broeyer, alumnus, onderzoek naar omgekomen studenten en medewerkers 1940-1945

2009

Dhr.ir. Erwin Vermeulen, algemeen directeur Bestuursdienst

Dhr. prof. dr. Geert Blijham, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum

2009

Dhr. mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin, provincie Utrecht

2008

Dhr. Johan Rooze, dirigent Dekoor en USKO

2007

Dhr. Jeu Bielders, voorzitter KvK

Mw. Annie Brouwer, burgemeester gemeente Utrecht

Dhr. dr. Ger Mik gedeputeerde provincie Utrecht

Dhr. prof. dr. Willem Hendrik Gispen rector magnificus 2001-2007

Dhr. dr. Arie Smit bestuurslid en voorzitter U-fonds

2005

Dhr. drs. Wim Kardux, secretaris universiteit, lid College van Bestuur

Dhr. ir. A.V. Sikkema, hoofd huisvesting

Dhr. drs. J.A.N. van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht

2004

Dhr. Bert Groenemeijer, voorzitter College van Bestuur Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Dhr. prof. dr. M.M.W. Pollmann hoogleraar Algemene Letteren

2003

Dhr. drs. J.G.F. Veldhuis, voorzitter College van Bestuur

Dhr. prof. dr. D.W. Erkelens, hoogleraar geneeskunde

Dhr. H. de Greef, voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Utrecht

Dhr. prof. dr. J.F.G. Vliegenthart, decaan en voorzitter U-fonds

Dhr. prof. dr. H.P.M. Adriaansens, dean en oprichter Utrecht University College

2001

Dhr. mr. A.J. Eijkman, hoofd Kabinet van de burgemeester gemeente Utrecht

Dhr. prof. dr. Tj.B. van Wimersma Greidanus hoogleraar, oud-chef de mission Olympische Spelen

1999

Dhr. mr. I.W. Opstelten, burgemeester gemeente Utrecht

1998

Dhr. drs. G.J. Cerfontaine, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum

Mw. mr. C. Kuijpers-Groensmit, voorzitter Universiteitsraad

Dhr. dr. P.J.Th. Zeegers, beheerder faculteit Natuur- en Sterrenkunde

1997

Dhr. prof. dr. O. Backer Dirks, hoogleraar tandheelkunde

Dhr. prof. dr. J.A. van Ginkel, rector College van Bestuur

Dhr. jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland Commissaris van de Koningin provincie Utrecht

Dhr. prof. dr. h.c. D.A.A. Mossel hoogleraar microbiologie

Dhr. mr. J.J. Stael

1996

Dhr. prof. dr. M.F. Kramer, decaan medische faculteit

Dhr. prof. dr. S.G. van den Bergh, decaan diergeneeskunde

Dhr. ir. J. Wilschut, hoofd huisvesting

Mw. B. van Middelkoop-Berkhoff, secretaris-directeur Utrechts Universiteitsfonds

1994

Dhr. dr. A. Alberts, schrijver

Dhr. drs. A.G.W. Schapenk, gedeputeerde provincie Utrecht

1993

Dhr. prof. dr. F.L. Meijler, hoogleraar geneeskunde

Dhr. mr. E.A.B. Kerstiëns, studentendecaan

Dhr. prof. dr. L.L.M. van Deenen, hoogleraar scheikunde

Dhr. prof. dr. J.W. Stoop, decaan geneeskunde

1992

Mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel, burgemeester gemeente Utrecht

Voor bijzondere verdiensten op het gebied van internationalisering kent de Universiteit Utrecht een internationale medaille toe.