Utrechts Genootschap van Professoren, Emeriti en Partners 

Het Utrechts Genootschap van Professoren, Emeriti en Partners is een universiteitsbrede vereniging waarin professoren, emeriti en hun respectievelijke partners elkaar kunnen ontmoeten, ook buiten hun eigen instituten en faculteiten. Het doel van het Genootschap is de onderlinge contacten tussen professoren, emeriti en hun partners te bevorderen, en hun band met de Universiteit Utrecht te versterken. 

Het bestuur van het Genootschap organiseert daarvoor verschillende activiteiten. De organisatie is in handen van verschillende commissies.

Activiteiten
Jaarlijks organiseert het Genootschap verschillende lezingen over uiteenlopende wetenschappelijke, politieke en culturele onderwerpen. Daarnaast wordt in december een feestelijke avond georganiseerd voor de hoogleraren, emeriti en hun partners in de Aula van het Academiegebouw.

Als u meer informatie wilt over komende activiteiten, neem dan een kijkje in de agenda.