Partijlijsten

De leden van de universiteitsraad zijn verenigd in fracties, ook wel partij(lijst) of kiesvereniging genoemd. Er zijn aparte fracties voor de personeelsleden en de studentleden. Personeelsleden worden namelijk verkozen door de medewerkers van de Universiteit, studentleden door de studenten.

Partijlijsten Studenten 

Partijlijsten Personeel