Gedragscodes

Sol in glas in lood

De Universiteit Utrecht heeft enkele specifieke gedragsvoorschriften vastgelegd met als uitgangspunten het professioneel en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk handelen en ethisch verantwoord onderzoek en onderwijs.