Dies Natalis 2011, Universiteit Utrecht 375 jaar

Dies Natalis 2011

Op 25 maart 2011 werd de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht extra feestelijk gevierd vanwege het 375-jarige jubileum. Het was de officiële start van het 75ste lustrum. Daarnaast stond de viering in het teken van het afscheid van rector magnificus prof. dr. Hans Stoof. Hij werd opgevolgd door prof. dr. Bert van der Zwaan.

De nieuwe luidklok van het Academiegebouw, de Anna Maria van Schurman, werd op deze dag voor het eerst geluid. Het was een geschenk van het Utrechts Klokkenluiders Gilde ter gelegenheid van het lustrum.

Diesrede: Bert Weckhuysen

De diesrede ‘The Magic of Catalysis: Water 2 Wine’ werd gehouden door prof.dr. Bert Weckhuysen, hoogleraar anorganische chemie en katalyse in het departement Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen.

Verleende eredoctoraten

Prof. Carlos Duarte

Profesor de Investigación csic/Research Professor, Spanish Research Council Director, Department of Global Change Research, Spain
Erepromotor: prof.dr. Jack Middelburg, hoogleraar bij het departement Aardwetenschappen van de faculteit Geowetenschappen

Prof. Christopher Murray

University of Pennsylvania, Richard Perry, University Professor, Department of Chemistry and Materials Science & Engineering, USA
Erepromotor: prof.dr. Daniel Vanmaekelbergh, hoogleraar bij het departement Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen

Lustrumviering

Het 75ste lustrum met thema 'Kennis voor de toekomst' werd groots gevierd met verderop in het jaar allerhande activiteiten voor medewerkers, studenten, relaties en inwoners en omwonenden van Utrecht.