Dies Natalis 2001, Universiteit Utrecht 365 jaar

Het 365-jarig bestaan ofwel het 73ste lustrum van de Universiteit Utrecht werd gevierd met het thema 'Kennis @ la carte'.

Verleende eredoctoraten

Prof.dr. William Berggren is een toonaangevend internationaal onderzoeker op het gebied van de stratigrafie en mariene micropaleontologie. Hij kreeg het eredoctoraat vanwege zijn belangrijke en initiërende rol op het gebied van zogenaamde geïntegreerde geologische tijdschalen en van de mariende biostratigrafie en paleobiogeografie van mariene micro-organismen. 

Drs. Bart Stapert ontving het eredoctoraat wegens zijn grote verdiensten en inzet als jurist op het gebied van de mensenrechten. 

Prof.dr. Marcel Reich-Ranicki heeft een grote staat van dienst, niet alleen als literatuurcriticus maar ook als mediator tussen de literatuur en een groot publiek. Hij kreeg het eredoctoraat dan ook vanwege deze brugfunctie.