Bestuurssecretariaat

Het Bestuurssecretariaat verzorgt secretariële, logistieke en coördinerende taken voor het college van bestuur, de raad van toezicht, de universiteitsraad en het Lokaal Overleg en andere organen op universitair niveau. Het ondersteunt bovendien het college van bestuur in de relatie van de Universiteit Utrecht met stad en regio en externe organisaties als UNL. 

Hoofd Bestuurssecretariaat

Els Noorda, e-mailadres: e.k.noorda@uu.nl

Taken

Onder het Bestuurssecretariaat vallen de volgende taken.

Secretariaat

Secretariaat van leden college van bestuur.

Griffie

De Griffie verzorgt de bestuurlijke en logistieke ondersteuning van de universitaire bestuursorganen, de centrale medezeggenschap, het Lokaal Overleg en het Centraal Stembureau. Secretariaat griffie, E-mail griffiesecr@uu.nl.

Documentbeheer en Archief

De afdeling Documentbeheer en Archief (DB&A) zorgt voor postregistratie en archivering van beleidsdocumenten van de UBD, de faculteiten en de bestuurlijke organen. DB&A heeft een coördinerende taak in het archiefbeheer van de UU. Faculteiten dragen oudere archieven over aan DB&A. DB&A is vertegenwoordigd in de Universitaire Archiefcommissie.
Teamleider: Ad de Bruijne, e-mail dba@uu.nl.

Bureau Pedel

Bureau Pedel verzorgt de begeleiding van promoties, oraties en andere academische plechtigheden. E-mail pedel@uu.nl, Tel. (030) 253 82 59.

College voor Promoties

Het Bestuurssecretariaat ondersteunt de procedures rond de benoeming van hoogleraren en ondersteunt het College voor Promoties.
Secretariaat College van Promoties: Annemieke Hekking, E-mail A.W.Hekking@uu.nl, Tel. (030) 253 51 31.