Privacyverklaring alumni

De Universiteit Utrecht (UU) wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons heeft gestudeerd. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn voor ons van cruciaal belang. Die wetgeving sluit aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap en bij ons uitgangspunt van duurzaamheid.

In deze privacyverklaring informeren we je onder andere over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarom we dit doen, over jouw privacyrechten en over andere zaken die voor jou van belang kunnen zijn.

Privacyverklaring - versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2024. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie gebruikt, kijk dan op onze website.