Medezeggenschap

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven ze adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen.