Privacyverklaring campusbezoekers

De Universiteit Utrecht (UU) wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bijvoorbeeld bij ons werkt, studeert of een van onze campussen bezoekt. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn daarbij van cruciaal belang. Die wetgeving sluit bovendien aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap en bij het uitgangspunt van duurzaamheid.

In deze privacyverklaring informeren we je onder andere over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarom we dit doen, over jouw privacyrechten en over andere zaken die voor jou van belang kunnen zijn.

Privacyverklaring - versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2024. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie gebruikt, kijk dan op onze website.