HR excellence in research

De Universiteit Utrecht ondersteunt onderzoekers uit binnen- en buitenland in de verdere ontwikkeling van hun wetenschappelijke carrière, met een zo goed mogelijk HR-beleid.

Onderzoekers in overleg

Keurmerk Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de Universiteit Utrecht erkend als een instelling met excellent HR-beleid voor onderzoekers. Deze erkenning heeft de universiteit gekregen omdat zij grotendeels voldoet aan de principes uit het ‘Europees handvest voor onderzoekers’ en een ‘gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers' (kortweg 'handvest' genaamd).

Handvest en gedragscode

De Europese Commissie heeft het 'handvest' aangenomen ter bevordering van een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers. De Universiteit Utrecht onderschrijft de 40 principes in het handvest en neemt daarom deel aan het project HR Strategy for Researchers (HRS4R), met als doel te voldoen aan het handvest.

Logo HR excellence in research

Interne analyse en actieplan

Ten behoeve van het HRS4R-project is in 2013 een interne analyse van het HR-beleid van de Universiteit Utrecht gemaakt. De Europese Commissie heeft de interne analyse en het actieplan als ‘excellent’ gewaard en op basis daarvan mag de Universiteit Utrecht het logo voeren.

Self Assessment Report

In 2015 heeft de Universiteit Utrecht een zelfanalyse uitgevoerd om de stand van zaken met betrekking tot iedere actie uit het actieplan in kaart te brengen.

Visitatie 2020

In de eerste week van november 2020 is de Universiteit Utrecht gevisiteerd t.b.v. een verlenging van het HR Excellence in Research-keurmerk. Ter voorbereiding had de universiteit een Internal Review Report (pdf) geschreven. Dit rapport bevat een overzicht van de huidige stand van zaken van ons totale HR-beleid, inclusief een overzicht van Open and Merit Based Recruitment (OTM-R) en een gap analysis ten behoeve van de voorgestelde acties van het eerste actieplan van 2013 en het self assessment rapport dat is ingediend aan de Europese Commissie in 2015.

Op basis van dit rapport en de visitatie zelf is het keurmerk toegekend. De commissie heeft enkele adviezen ter verbetering meegegeven waar de universiteit de komende drie jaar aan zal werken. De adviezen kun je teruglezen in het eindverslag (pdf).

Open Transparant and Merit based Recruitment

In overeenstemming met de HRS4R-richtlijnen geeft de Universiteit Utrecht een overzicht van het beleid en de uitvoering van Open Transparant en Merit Based Recruitment.