Universiteitsraad

Universiteitsraad 2019-2020
Groepsfoto van de Universiteitsraad 2019-2020

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de universiteit. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. 

Samenstelling U-raad

Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle faculteiten en ondersteunende diensten, vormen de U-raad. Jaarlijks kiezen de studenten een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit tweejaarlijks. 

Instemming- en adviesrecht

De U-raad overlegt met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd. Voor bepaalde zaken, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht.

Vergaderingen

De universiteitsraad vergadert in principe zes keer per jaar plenair met het College van Bestuur. In de weken daaraan voorafgaand zijn de commissievergaderingen. Binnenkort verschijnt hier het vergaderschema voor 2019-2020. Daadwerkelijk een vergadering bijwonen? Check dan vooraf bij de griffie (030-253 8898 / 4355 / 9148) of er nog wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.

Nota's, stukken en agenda's

  • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
  • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof. 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door het inschrijfformulier in te vullen.

Contact

Adres
Bestuursgebouw, 5e verdieping
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Bezoekadres
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht