Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad wordt door het College op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De raad van toezicht

  • Prof. dr. Emmo Meijer (voorzitter), is sinds 1 juni 2011 lid van de raad en sinds 1 februari 2012 voorzitter van de raad. Hij was R&D directeur van achtereenvolgens DSM, Unilever en FrieslandCampina en is daarnaast buitengewoon hoogleraar bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt. Tevens is hij onder meer boegbeeld van de Topsector Chemie, lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven. 
  • Drs. Karin Bergstein MBA (voorzitter auditcommissie) is sinds 1 januari 2014 lid van de raad. Ze is lid van de raad van bestuur van a.s.r en is onder meer verantwoordelijk voor Schade, Leven, Bancair en Uitvaart alsook de onderdelen Europeesche Verzekeringen, Van Kampen Groep en Klantservices. In de periode daarvoor heeft zij meerdere functies bij ING vervuld en was voor het laatst lid van de directie van ING Bank Nederland. Bergstein is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Sanquin Bloedvoorziening. 
  • Mr. Joanne Kellermann (lid auditcommissie) is sinds augustus 2014 lid van de raad van toezicht. Ze was tot februari 2018 fulltime lid van de Single Resolution Board (SRB). De raad, die in Brussel zetelt, is onderdeel van de Bankenunie en verantwoordelijk voor resolutieplanning en crisismanagement bij de grote Europese banken die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Daarvoor was zij lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) waar ze verantwoordelijk was voor toezicht op de financiële sector. Kellermann heeft daarnaast zitting in de raad van toezicht van het Van Gogh Museum.
  • Dr. Jan van der Eijk is alumnus van de Universiteit Utrecht en sinds 1 oktober 2015 lid van de raad van toezicht. Hij studeerde af als chemicus in 1976 en promoveerde in 1980 op een fysisch organisch onderwerp. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest bij Shell in verschillende functies rond onderzoek, technologie en bedrijfsvoering, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Na zijn vertrek bij Shell zet hij zijn kennis en kunde in om de maatschappij te helpen bij de uitdaging om een groeiende welvaart te bereiken zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van der Eijk is tevens voorzitter van de raad van toezicht van Synvina B.V. en lid van de raad van toezicht van het Havenbedrijf Moerdijk N.V. 
  • Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten is per 1 augustus 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht. Hij is emeritus hoogleraar mathematische besliskunde. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de VU. Momenteel is hij decaan van de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bestuurssecretaris: mevrouw dr. M.L. Toebes, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Tel. 030 253 44 89, e-mail M.L.Toebes@uu.nl

Zie: