Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. De Raad bestaat uit vijf leden, die elk benoemd worden door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor vier jaar.

De Raad wordt door het College van Bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht. Het College behoeft onder andere goedkeuring van de Raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad heeft tenminste twee keer per jaar een overleg met de Universiteitsraad.

Raad van Toezicht

Ir. Karin Laglas

Karin Laglas (voorzitter RvT, lid HR commissie) is per 1 mei 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en is sinds 1 augustus 2022 voorzitter. Zij was tot 1 juni 2021 directievoorzitter van de Woningcorporatie Ymere, die werkzaam is in de regio Amsterdam. Daarvoor was ze decaan van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en werkte zij onder meer bij OVG Projectontwikkeling, Rodamco Europe, MAB Groep en aan het begin van haar carrière bij Twynstra Gudde.   

Huidige (neven)functies

 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
 • Lid supervisory board Eurocommercial Properties N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Brink Groep
 • Directeur Argo B.V.
 • Bestuurslid Stichting Cokopen
 • Lid van Raad van Commissarissen TBI Holdings B.V. 

Dr. Mirjam Bult

Mirjam Bult (vicevoorzitter RvT, voorzitter HR commissie, lid O&O commissie) is sinds 1 januari 2022 lid van de Raad van Toezicht. Ze is werkzaam in de Afdeling advisering van de Raad van State als staatsraad. Vanuit verschillende rollen is zij goed bekend met de universitaire wereld. Ze was onder meer vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, adviseur bij KPMG en federatiesecretaris van de 3TU. Bult is bestuurskundige en promoveerde aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar publiek-private samenwerking.

Huidige (neven)functies

 • Staatsraad Afdeling advisering van de Raad van State
 • Lid Raad van Commissarissen Idealis
 • Voorzitter commissie regionaal investeringsfonds MBO Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I voor Ministerie OCW)
 • Lid Raad van Commissarissen Twente Board Development
 • Lid Onderzoeksbegeleidingscommissie voor publiek-private samenwerking in het MBO Katapult

Drs. Bas Hendriks

Bas Hendriks (lid RvT, voorzitter Auditcommissie) is sinds 1 januari 2022 lid van de Raad van Toezicht. Hij is bestuurder van woningbouwcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Hendriks studeerde Econometrie in Tilburg, en was eerder werkzaam als financieel directeur bij NS Reizigers, CFO bij NS Stations, CFO bij Qbuzz en managing consultant bij PwC.

Huidige (neven)functies

 • Bestuurder/CFO Woningcorporatie Stadgenoot
 • Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Dr. Adrian de Groot Ruiz

Adrian de Groot Ruiz (lid RvT, voorzitter O&O commissie) is sinds 1 augustus 2022 lid van de Raad van Toezicht. Hij is de directeur van Impact Institute, een sociale onderneming die organisaties helpt hun impact te meten, waarderen en verbeteren. Hij studeerde natuur- en sociale wetenschappen aan het University College Utrecht en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een promotie aan de UvA werkte hij onder meer als universitair docent Finance aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij onderzoek deed op het gebied van gedragseconomie en duurzame financiën. De Groot Ruiz was een Global Shaper van het World Economic Forum, lid van de denktank Worldconnectors en is medeoprichter van het SDG Charter en de Impact Economy Foundation.

Huidige (neven)functies

 • Bestuurder/CEO Impact Institute
 • Bestuurder/medeoprichter True Price
 • Bestuurslid Impact Economy Foundation
 • Lid Maatschappelijke Impact Team

Drs. Jeroen Cammeraat, MBA

Jeroen Cammeraat (lid RvT, lid auditcommissie) is sinds 1 oktober 2023 lid van de Raad van Toezicht. Hij behaalde zijn propedeuse Tandheelkunde aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1991 vervulde hij verschillende functies bij Philips Healthcare, waaronder die van Vice President. Zijn carrière bij verschillende ondernemingen in de life sciences kenmerkt zich door het valoriseren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zo was hij betrokken bij bedrijven op het gebied van kankertherapie, tandheelkunde en oogheelkunde. In alle aspecten van zijn loopbaan speelt ICT een belangrijke rol: op het gebied van bescherming van kennis en privacy, en wat betreft het mogelijk maken van nieuwe impactvolle toepassingen voor de samenleving.

Huidige (neven)functies

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Cassini Technologies B.V.
 • Directeur Cammeraat Vermogensbeheer B.V.
 • Directeur Sunhill Consulting B.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bergman Clinics (Group)

Bestuurssecretaris

Els Noorda, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

Documenten