Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. De Raad bestaat uit vijf leden, die elk benoemd worden door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor vier jaar. 

De Raad wordt door het College van Bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht. Het College behoeft onder andere goedkeuring van de Raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad heeft tenminste twee keer per jaar een overleg met de Universiteitsraad.

Raad van Toezicht

Ir. Karin Laglas

Karin Laglas (voorzitter RvT, lid HR commissie) is per 1 mei 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en is sinds 1 augustus 2022 voorzitter. Zij was tot 1 juni 2021 directievoorzitter van de Woningcorporatie Ymere, die werkzaam is in de regio Amsterdam. Daarvoor was ze decaan van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en werkte zij onder meer bij OVG Projectontwikkeling, Rodamco Europe, MAB Groep en aan het begin van haar carrière bij Twynstra Gudde.  

Dr. Jan van der Eijk 

Jan van der Eijk (vicevoorzitter RvT, lid Auditcommissie) is alumnus van de Universiteit Utrecht en sinds 1 oktober 2015 lid van de Raad van Toezicht. Hij studeerde af als chemicus in 1976 en promoveerde in 1980 op een fysisch organisch onderwerp. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest bij Shell in verschillende functies rond onderzoek, technologie en bedrijfsvoering, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Sinds zijn vertrek bij Shell zet hij zijn kennis en kunde in om de maatschappij te helpen bij de uitdaging om een groeiende welvaart te bereiken zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van der Eijk is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Havenbedrijf Moerdijk N.V. 

Dr. Mirjam Bult 

Mirjam Bult (lid RvT, voorzitter HR commissie) is sinds 1 januari 2022 lid van de Raad van Toezicht. Ze is werkzaam in de Afdeling advisering van de Raad van State als staatsraad. Vanuit verschillende rollen is zij goed bekend met de universitaire wereld. Ze was onder meer vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, adviseur bij KPMG en federatiesecretaris van de 3TU. Bult is bestuurskundige en promoveerde aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar publiek-private samenwerking.

Drs. Bas Hendriks 

Bas Hendriks (lid RvT, voorzitter Auditcommissie) is sinds 1 januari 2022 lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie. Hij is financieel directeur bij NS Reizigers, en daarnaast toezichthouder bij de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) en lid van de Raad van Commissarissen van NS Insurance. Hendriks studeerde Econometrie in Tilburg, en was eerder werkzaam als CFO bij NS Stations, CFO bij Qbuzz en managing consultant bij PwC.

Dr. Adrian de Groot Ruiz

Adrian de Groot Ruiz (lid RvT, voorzitter O&O commissie) is sinds 1 augustus 2022 lid van de Raad van Toezicht. Hij is de directeur van Impact Institute, een sociale onderneming die organisaties helpt hun impact te meten, waarderen en verbeteren. Hij is ook medeoprichter van True Price, een organisatie met de missie dat elk product voor een ‘echte prijs’ verkocht wordt, zodat elke consument duurzame en betaalbare producten kan kopen. Hij studeerde natuur- en sociale wetenschappen aan het University College Utrecht en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een promotie aan de UvA werkte hij onder meer als universitair docent Finance aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij onderzoek deed op het gebied van gedragseconomie en duurzame financiën. De Groot Ruiz was een Global Shaper van het World Economic Forum, lid van de denktank Worldconnectors en is medeoprichter van het SDG Charter en de Impact Economy Foundation.

Bestuurssecretaris

Els Noorda, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

Documenten