Organisatie

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad wordt door het College op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De raad van toezicht

  • Prof.dr. Emmo Meijer (voorzitter) is sinds 1 juni 2011 lid van de raad en sinds 1 februari 2012 voorzitter van de raad. Hij was R&D directeur van achtereenvolgens DSM, Unilever en FrieslandCampina en is daarnaast buitengewoon hoogleraar bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt. Tevens is hij onder meer directeur/lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter van het Top Institute Food and Nutrition, voorzitter van het TKI Agri&Food, lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven.
  • Prof.dr. Wim van de Donk is commissaris van de Koning in de provincie Noord-Barbant en daarnaast hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Tevens is hij lid van de Comités van de Regio's (Europese Unie), lid Raad van Advies SVB (Sociale Verzekeringsbank) en voorzitter van de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en voorzitter van het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving.
  • Drs. Karin Bergstein MBA (voorzitter auditcommissie) is sinds 1 januari 2014 lid van de raad. Ze is lid van de Raad van Bestuur van a.s.r en is onder meer verantwoordelijk voor Schade, Leven, Uitvaart, Bank, Intermediaire Distributie en Klantservices. In de periode daarvoor heeft zij meerdere functies bij ING vervuld en was voor het laatst lid van de directie van ING Bank Nederland. Bergstein is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Sanquin Bloedvoorziening en lid van de Raad van Commissarissen van ArboNed.
  • Mr. Joanne Kellermann (lid auditcommissie) is vanaf maart 2015 directeur bij de Afwikkelingsraad van het Single Resolution Mechanism (SRM). De raad, die in Brussel zetelt, wordt verantwoordelijk voor resolutieplanning en de grote Europese banken die sinds begin november 2014 onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Daarvoor was ze, sinds 2007, lid van de directie van de Nederlandsche Bank (DNB) waar ze verantwoordelijk was voor toezicht op de financiële sector. Kellermann heeft daarnaast zitting in de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum. 
  • Dr. Jan van der Eijk is alumnus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde af als chemicus in 1976 en promoveerde in 1980 op een fysisch organisch onderwerp. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest bij Shell in verschillende functies rond onderzoek, technologie en bedrijfsvoering, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Na zijn vertrek bij Shell zet hij zijn kennis en kunde in om de maatschappij te helpen bij de uitdaging om een groeiende welvaart te bereiken zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van der Eijk is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Avantium BV. 

Bestuurssecretaris: mevrouw dr. M.L. Toebes Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Tel. 030 253 44 89, E-mail M.L.Toebes@uu.nl

Zie:

Organisatie