Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. De Raad bestaat uit vijf leden, die elk benoemd wordend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor vier jaar. 

De Raad wordt door het College van Bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht. Het College behoeft onder andere goedkeuring van de Raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad heeft tenminste twee keer per jaar een overleg met de Universiteitsraad.

De raad van toezicht

  • Prof. dr. Emmo Meijer (voorzitter) is sinds 1 juni 2011 lid van de Raad en sinds 1 februari 2012 voorzitter van de Raad. Hij was R&D directeur van achtereenvolgens DSM, Unilever en FrieslandCampina en is daarnaast buitengewoon hoogleraar bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt. Tevens is hij onder meer boegbeeld van de Topsector Chemie, lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven.
  • Dr. Jan van der Eijk (vice-voorzitter) is alumnus van de Universiteit Utrecht en sinds 1 oktober 2015 lid van de Raad van Toezicht. Hij studeerde af als chemicus in 1976 en promoveerde in 1980 op een fysisch organisch onderwerp. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest bij Shell in verschillende functies rond onderzoek, technologie en bedrijfsvoering, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Na zijn vertrek bij Shell zet hij zijn kennis en kunde in om de maatschappij te helpen bij de uitdaging om een groeiende welvaart te bereiken zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van der Eijk is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Synvina B.V. en lid van de Raad van Toezicht van het Havenbedrijf Moerdijk N.V.  
  • Drs. Karin Bergstein MBA (voorzitter auditcommissie) is sinds 1 januari 2014 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie. Daarnaast is ze lid van de RvC en Audit Commissie van a.s.r. Bank en voorzitter van de raad van toezicht van Sanquin. Bergstein heeft een achtergrond in de financiële dienstverlening en was onder meer Lid van de Raad van Bestuur a.s.r. Nederland N.V., directielid ING Bank Nederland en ING Lease.
  • Mr. Joanne Kellermann (lid auditcommissie) is sinds augustus 2014 lid van de Raad van Toezicht. Zij was tot februari 2018 fulltime lid van de Single Resolution Board (SRB). De raad, die in Brussel zetelt, is onderdeel van de Bankenunie en verantwoordelijk voor resolutieplanning en crisismanagement bij de grote Europese banken die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Daarvoor was zij, sinds 2007, lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) waar ze verantwoordelijk was voor toezicht op de financiële sector. Kellermann is daarnaast lid van het bestuur van P.R.I.M.E. Finance Foundation en lid van het bestuur van Aflatoun International.
  • Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten is per 1 augustus 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Hij is emeritus hoogleraar mathematische besliskunde. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de VU. Tot 1 oktober 2018 was hij interim-decaan van de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bestuurssecretaris: mevrouw dr. M.L. Toebes, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Tel. 030 253 44 89, e-mail M.L.Toebes@uu.nl

Zie: