Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. De Raad bestaat uit vijf leden, die elk benoemd wordend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor vier jaar. 

De Raad wordt door het College van Bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht. Het College behoeft onder andere goedkeuring van de Raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad heeft tenminste twee keer per jaar een overleg met de Universiteitsraad.

De raad van toezicht

  • Mr. Joanne Kellermann (voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie) is sinds augustus 2014 lid van de raad van toezicht en sinds januari 2020 voorzitter. Zij is tevens voorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Tot februari 2018 was ze lid van de Single Resolution Board (SRB). De raad, die in Brussel zetelt, is onderdeel van de Bankenunie en verantwoordelijk voor resolutieplanning en crisismanagement bij de grote Europese banken die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Daarvoor was zij, sinds 2007, lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) waar ze verantwoordelijk was voor toezicht op de financiële sector. Kellermann is daarnaast lid van het bestuur van P.R.I.M.E. Finance Foundation, van het bestuur van Aflatoun International en van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken.
  • Dr. Jan van der Eijk (vicevoorzitter RvT, voorzitter commissie onderwijs en onderzoek) is alumnus van de Universiteit Utrecht en sinds 1 oktober 2015 lid van de raad van toezicht. Hij studeerde af als chemicus in 1976 en promoveerde in 1980 op een fysisch organisch onderwerp. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest bij Shell in verschillende functies rond onderzoek, technologie en bedrijfsvoering, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Sinds zijn vertrek bij Shell zet hij zijn kennis en kunde in om de maatschappij te helpen bij de uitdaging om een groeiende welvaart te bereiken zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van der Eijk is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Havenbedrijf Moerdijk N.V. 
  • Drs. Karin Bergstein MBA (voorzitter auditcommissie) is sinds 1 januari 2014 lid van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie. Tot februari 2019 was ze lid van de RvC en Audit Commissie van A.S.R. Bank. Bergstein heeft een achtergrond in de financiële dienstverlening en was onder meer Lid van de Raad van Bestuur van A.S.R. Nederland N.V., directielid ING Bank Nederland en ING Lease. Bergstein is onder meer voorzitter van de raad van toezicht van Sanquin.
  • Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten (voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie onderwijs en onderzoek) is per 1 augustus 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht. Hij is emeritus hoogleraar mathematische besliskunde. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is momenteel interim-decaan van de Erasmus School of Economics en van de Erasmus School of History, Culture and Communication.
  • Ir. Karin Laglas (lid Auditcommissie) is per 1 mei 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Zij is directievoorzitter van de Woningcorporatie Ymere, die werkzaam is in de regio Amsterdam. Daarvoor was ze decaan van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en werkte zij onder meer bij OVG Projectontwikkeling, Rodamco Europe, MAB Groep en aan het begin van haar carrière bij Twynstra Gudde.  

Bestuurssecretaris: mevrouw dr. M.L. Toebes, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Tel. 030 253 44 89, e-mail M.L.Toebes@uu.nl

Zie: