De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De Raad wordt door het College op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De raad van toezicht

  • Prof. dr. Emmo Meijer (voorzitter), is sinds 1 juni 2011 lid van de raad en sinds 1 februari 2012 voorzitter van de raad. Hij was R&D directeur van achtereenvolgens DSM, Unilever en FrieslandCampina en is daarnaast buitengewoon hoogleraar bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt. Tevens is hij onder meer directeur/lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter van het Top Institute Food and Nutrition, voorzitter van het TKI Agri&Food, lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven.
  • Drs. Karin Bergstein MBA (voorzitter auditcommissie) is sinds 1 januari 2014 lid van de raad. Ze is lid van de raad van bestuur van a.s.r en is onder meer verantwoordelijk voor Schade, Leven, Bancair en Uitvaart alsook de onderdelen Europeesche Verzekeringen, Van Kampen Groep en Klantservices. In de periode daarvoor heeft zij meerdere functies bij ING vervuld en was voor het laatst lid van de directie van ING Bank Nederland. Bergstein is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Sanquin Bloedvoorziening en is commissaris bij Human Total Care. 
  • Mr. Joanne Kellermann (lid auditcommissie) is sinds augustus 2014 lid van de raad van toezicht en is fulltime lid van de Single Resolution Board (SRB). De raad, die in Brussel zetelt, is onderdeel van de Bankenunie en verantwoordelijk voor resolutieplanning en crisismanagement bij de grote Europese banken die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Daarvoor was zij, sinds 2007, lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) waar ze verantwoordelijk was voor toezicht op de financiële sector. Kellermann heeft daarnaast zitting in de raad van toezicht van het Van Gogh Museum.
  • Dr. Jan van der Eijk is alumnus van de Universiteit Utrecht en sinds 1 oktober 2015 lid van de raad van toezicht. Hij studeerde af als chemicus in 1976 en promoveerde in 1980 op een fysisch organisch onderwerp. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest bij Shell in verschillende functies rond onderzoek, technologie en bedrijfsvoering, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Na zijn vertrek bij Shell zet hij zijn kennis en kunde in om de maatschappij te helpen bij de uitdaging om een groeiende welvaart te bereiken zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van der Eijk is tevens voorzitter van de raad van toezicht van Synvina B.V. en lid van de raad van toezicht van het Havenbedrijf Moerdijk N.V. 
  • Vacature

Bestuurssecretaris: mevrouw dr. M.L. Toebes, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Tel. 030 253 44 89, e-mail M.L.Toebes@uu.nl

Zie: