Stuurgroep over slavernijverleden en kolonialisme

Het College van Bestuur (CvB) heeft een universiteitsbrede stuurgroep ingesteld die zich bezig gaat houden met het slavernijverleden van de Universiteit Utrecht en kolonialisme. De stuurgroep heeft de opdracht gekregen om facultaire initiatieven te verbinden en zichtbaar te maken.

Slavernijverleden en rol Universiteit Utrecht

In 2021 verscheen een studie naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. In de studie komt naar voren dat ook de Universiteit Utrecht banden heeft met slavernij. Het CvB vroeg vervolgens een commissie onder leiding van James Kennedy om te adviseren over wat de universiteit te doen staat. Welke rol kan en wil de Universiteit Utrecht spelen in het verder onderzoeken en (intern) bespreken van de koloniale geschiedenis van de stad en de universiteit zelf? In februari 2022 verscheen het adviesrapport. Alle faculteiten kregen de vraag om het rapport intern te bespreken en eigen plannen uit te werken. Om die verschillende initiatieven te verbinden is nu een stuurgroep ingesteld.

Samenstelling stuurgroep

Het voorzitterschap van de stuurgroep over slavernijverleden en kolonialisme is een duo-functie:

De stuurgroep bestaat verder uit:

  • Bruce Mutsvairo, hoogleraar Media, politics and the global south;
  • Makeda Ferguson, masterstudent Sustainable Business & Innovation en voorzitter van het African and Caribbean Heritage Network;
  • Henk van Rinsum, oud-medewerker en auteur van het in oktober verschijnende boek over het koloniaal verleden van de Universiteit Utrecht;
  • Femke den Boer, directeur van Centrum voor Wetenschap en Cultuur;
  • Kai Bhawanibhiek, beleidsadviseur Inclusie en diversiteit bij UMC Utrecht.

Secretaris van de stuurgroep is Bas Schreiner.

Er is een budget van 75.000 euro voor 2023. In de loop van 2023 zal de stuurgroep aangeven welk budget in 2024 nodig is.

Rekenschap geven

Rector Henk Kummeling: Omdat er behoefte is aan meer coördinatie en samenwerking is deze  universiteitsbrede stuurgroep in het leven geroepen. De stuurgroep krijgt budget en ondersteuning en zal de uitvoering van activiteiten met elkaar verbinden. Ook zal de stuurgroep bestaande initiatieven naast het rapport van de commissie-Kennedy leggen om te zien waar gaten vallen en extra inzet wenselijk is. Zo kunnen we het ‘rekenschap geven’ waar de commissie-Kennedy terecht toe oproept echt gestalte gaan geven.

Contact

Meer weten? Mail naar slavernijverleden@uu.nl