Onkosten en declaraties College van Bestuur

Om de transparantie te verhogen, heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om de declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen.

De Universiteit Utrecht volgt het UNL-advies voor uniforme verantwoording door universiteiten. Onder declaraties wordt verstaan: vergoedingen voor individueel gemaakte kosten en geleverde diensten. Naast de declaraties zijn hierin ook de direct door de universiteit betaalde facturen en afschrijvingen van creditcards opgenomen. Onderliggende bonnen zijn op aanvraag beschikbaar via secretariaat.cvb@uu.nl

Het CvB declareert kosten volgens de regeling (pdf) die daarvoor universiteitsbreed geldt en de landelijke regeling (pdf) die in aanvulling daarop van toepassing is.