Samenwerkingsverbanden

Universiteit Utrecht neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden. 

samenwerkende mensen achter een beeldscherm

Kennisalliantie EWUU

TU Eindhoven, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht (EWUU) gaan hun samenwerking intensiveren. In de samenwerking wordt gekozen voor focus op jong toptalent en voor die gebieden die het meeste impact kunnen genereren. Daarbij wordt gedacht aan het versterken van systeemtransities op onder meer energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving. Meer over de kennisalliantie EWUU.

CHARM-EU

CHARM-EU is een alliantie van negen Europese universiteiten. CHARM-EU heeft als doel transdisciplinair, challenge-based onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat bij meerdere deelnemende universiteiten en in verschillende vormen gevolgd kan worden: mobiel, flexibel, online en geschikt voor verschillende doelgroepen. Meer over CHARM-EU.

Regio Deal Food Valley

De Regio Deal Food Valley is een samenwerking tussen het Rijk, regionale overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen. De samenwerking heeft als doel de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Daarbij ligt de focus op drie gebieden: landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn betrokken bij diverse projecten binnen deze aandachtsgebieden. Meer over Regio Deal Food Valley.

ARC CBBC

De Universiteit Utrecht werkt samen met de TU Eindhoven, Universiteit Groningen en partners uit het bedrijfsleven samen in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). Meer over ARC CBBC.

Trilaterale samenwerking University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong

De Universiteit Utrecht, de University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong doen gezamenlijk onderzoek naar gezond leven in de stad. De universiteiten, ieder uit verschillende mondiale stedelijke regio’s, bundelen hun kracht en expertise om zo gezamenlijk de impact van wetenschappelijk onderzoek op de stedelijke leefomgeving te versterken. De samenwerking richt zich op onderzoek naar migratie, de rol van burgers op de (spel)regels van de samenleving en op gezondheid in de stedelijke omgeving.

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland

Nederland heeft vijf wetenschappelijke instituten in het buitenland. Deze zijn verenigd in de koepel Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland, waarvan de Universiteit Utrecht medebestuurder is. De Universiteit Utrecht is penvoerder van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI). Meer over NWIB.

Utrecht Holdings

Utrecht Holdings is het Knowledge Transfer Office (KTO) van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Utrecht Holdings zorgt ervoor dat de vindingen van de onderzoekers van de universiteit en het UMC Utrecht impact hebben in de maatschappij. Met behulp van onder meer octrooiaanvragen, licenties en het helpen oprichten van nieuwe spin-offs worden de vindingen op de juiste manier verder gebracht. Meer over Utrecht Holdings.