Gewaardeerd talent en leiderschap op elk niveau

Sharing science, shaping tomorrow

Bij de Universiteit Utrecht werken we samen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Met bijna 9.000 medewerkers zorgen we voor maatschappelijk relevant onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De universiteit is een actief en betrokken onderdeel van de maatschappij, met als toegevoegde waarde onze open blik op maatschappelijke vraagstukken. We werken samen met andere (internationale) universiteiten, het bedrijfsleven, overheden, de culturele sector en maatschappelijke organisaties. Werken bij de Universiteit Utrecht betekent werken bij de beste universiteit van Nederland.

Hier worden interdisciplinair onderwijs en onderzoek echt serieus genomen.

HR Excellence in Research

Logo HR excellence in research

De universiteit ondersteunt onderzoekers uit binnen- en buitenland in de verdere ontwikkeling van hun wetenschappelijke carrière, met een zo goed mogelijk HR-beleid. Hiervoor heeft de universiteit het keurmerk 'HR Excellence in Research ontvangen.