Partners en netwerken

Universiteit Utrecht werkt zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek samen met onderzoeksinstituten, universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerken in onderwijs

Meer informatie over partners en samenwerkingsverbanden die specifiek op onderwijs gericht zijn, is te vinden op de pagina's U-Collaborate in EducationSamenwerken in het PO Partnerschap en Samenwerking met het voortgezet onderwijs.