Academische tradities

De Universiteit Utrecht kent een aantal academische tradities waarbij teruggeblikt wordt op het verleden met een visie op de toekomst.