Academische tradities

De Universiteit Utrecht kent een aantal academische tradities waarbij teruggeblikt wordt op het verleden met een visie op de toekomst. Eén keer in de vijf jaar viert de universiteit haar lustrum.