De Universiteit Utrecht kent een aantal academische tradities waarbij teruggeblikt wordt op het verleden met een visie op de toekomst. Eén keer in de vijf jaar viert de universiteit haar lustrum.