Cortège in Domkerk te Utrecht

De Universiteit Utrecht kent door het jaar heen een aantal bijzondere momenten die gevierd of herdacht worden. Zowel gelegenheden die feestelijk zijn, zoals de Opening Academisch Jaar en de Dies Natalis, maar ook de Koningsbergerlezing en de 4 mei herdenking. Een keer in de vijf jaar viert de universiteit haar lustrum. Academische tradities waarbij teruggeblikt wordt op het verleden met een visie op de toekomst.