Dies Natalis

Het cortège verlaat het Academiegebouw tijdens de Dies Natalis
Cortège tijdens de Dies Natalis

De Dies Natalis, de geboortedag ofwel verjaardag van de Universiteit Utrecht wordt gevierd op 26 maart, de dag waarop in 1636 de Illustere School werd omgevormd tot een academische universiteit.

De Dies Natalis wordt gevierd in de Domkerk. Vaste elementen in de plechtigheid zijn de diesrede, de verlening van eredoctoraten en de uitreiking van de Docentenprijzen.

Eredoctoraten

Met de eredoctoraten spreekt de universiteit haar waardering uit het voor personen en hun werk. De eredoctor krijgt een bul van de universiteit uitgereikt en een cappa (kleine mantel) met de roodwitte kleuren van de stad Utrecht omgehangen. De eredoctor draagt vanaf dat moment de titel doctor honoris causa (dr.h.c.).

Docentenprijzen

Tijdens de Dies Natalis reikt het college van bestuur twee prestigieuze docentenprijzen uit: de Docentenprijs en de Prijs Jong Docenttalent.

Lustrum

Eén maal in de vijf jaar viert de universiteit een lustrum. Dan is er een bijzondere diesviering, met in de maanden erna feestelijke activiteiten, georganiseerd door studentenverenigingen.

Eerdere edities van de Dies Natalis 

Een overzicht van de activiteiten tijdens de Dies Natalis in voorgaande jaren

 • Eerstvolgende Diesviering

  • 26 mrt

   388e Dies Natalis

   tot
   Op 26 maart 2024 viert de Universiteit Utrecht haar 388e verjaardag.
  RSS