Koningsbergerlezing

'Mijn geweten gebiedt mij hier met diepe smart en teleurstelling te gedenken de ontheffing uit de uitoefening van hun ambt van een aantal Nederlandse collega's, uitsluitend om reden van afkomst of geloof.' Met deze zin opende op 25 november 1940 de Utrechtse wetenschapper prof.dr. Victor Koningsberger, als eerste hoogleraar in Nederland, zijn openbare toespraak waarin hij het opnam voor de joodse collega's die door de Duitse bezetters van de universiteit werden verbannen.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan prof.dr. Victor Koningsberger is een aantal jaren de Koningsbergerlezing gehouden. Hiermee wilde de Universiteit Utrecht de principiële daad van verzet van prof. Koningsberger tegen de Duitse bezetters levend houden als voorbeeld voor de huidige en toekomstige generaties. Centraal staat daarbij het belang van de mensenrechten, zoals gelijkheid van alle mensen, zonder onderscheid van ras en geloof, en het belang van de rechtstaat en de beginselen van democratie. Van 2010 tot 2015 is iemand die zijn sporen op dit gebied heeft verdiend, uitgenodigd de Koningsbergerlezing te houden. Sinds 2015 maakt de Koningsbergerlezing deel uit van de 4 mei herdenking in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Archief Koningsbergerlezingen