Disclaimer

Met deze disclaimer verwijst de Universiteit Utrecht naar de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Universiteit Utrecht en die van de bezoeker van deze site.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van de Universiteit Utrecht informeert conform de AVG de bezoeker van de website over welke privacygevoelige gegevens er verzameld worden en met welk doel. Er wordt ook aangegeven hoe de persoonsgegevens ingezien, gewijzigd en eventueel verwijderd kunnen worden.

Toegankelijkheidsverklaring

De Universiteit Utrecht streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. De toegankelijkheidsverklaringen geven aan hoever de Universiteit Utrecht gevorderd is met het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van haar sites. 

Auteursrecht

Op de huisstijl van de Universiteit Utrecht rust auteursrecht en gebruiksrecht van de Universiteit Utrecht. De huisstijl en de inhoud van deze website mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming door derden gebruikt en/of toegepast worden.

Coronabeleid

De Universiteit Utrecht heeft een uitgebreid coronabeleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We volgen hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid en doen ons uiterste best om onderwijs, onderzoek en het (thuis)werken zo optimaal aan te bieden.

Vertalingstools

De originele tekst van de website (Nederlandse en Engelse kant van de site) geeft de informatie weer die de Universiteit Utrecht wil delen. Vertalingen na gebruik van bijvoorbeeld de vertaalknop van Google Translate kunnen andere, mogelijk onbedoelde betekenissen geven aan de oorspronkelijke tekst. De Universiteit Utrecht is niet aansprakelijk voor een door derden vertaalde tekst.

Externe links

De website van de Universiteit Utrecht bevat externe links. Deze links zijn bedoeld als service voor de bezoeker. De Universiteit Utrecht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Algemene voorwaarden

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft algemene inkoopvoorwaarden én algemene leveringsvoorwaarden vastgesteld voor overeenkomsten met leveranciers en afnemers.

Mogelijkheid om te reageren

We doen ons uiterste best om zorgvuldig en integer om te gaan met de informatie die ons verschaft wordt, en eveneens zetten wij ons in om de gepresenteerde informatie zo accuraat, volledig en actueel mogelijk te presenteren. Mocht u onverhoopt toch onjuistheden, onvolledigheden of verouderde informatie signaleren, dan horen we dat graag via corporatesite@uu.nl.