Meertaligheid in de medezeggenschap

Internationale medewerkers en studenten kunnen zich bij de Universiteit Utrecht kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraden. Ben jij een international die ambitie heeft voor de medezeggenschap? Of wil je weten hoe medezeggenschapsorganen (universiteitsraad, faculteitsraden, opleidingscommissies, studentenraden etc.) het beste met meertaligheid kunnen omgaan? Op deze pagina vind je een overzicht van tools en diensten die kunnen helpen om talige diversiteit in de medezeggenschap te ondersteunen.

Tools en diensten

Cursus Receptief Nederlands als vergadertaal

Twee keer per jaar, meestal in februari en september, starten er cursussen receptief Nederlands als vergadertaal - voorheen Receptief Nederlands als bestuurstaal (b1-C1), speciaal ontwikkeld voor internationale medezeggenschappers. In de cursus leer je alles over de Nederlandse vergadercultuur, bestuurstaal en hoe je luistertaal kan gebruiken om meertalig te vergaderen. Dit betekent dat er vooral aandacht is voor het ontwikkelen van receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) in het Nederlands. De duur van de cursus is ongeveer 20 weken met twee bijeenkomsten van 1,75 uur per week. Internationale medewerkers kunnen zich aanmelden via de development guide en internationale studenten kunnen bij interesse en voor meer informatie contact opnemen met multilingualism@uu.nl.

Toolkit Meertalig Vergaderen

We vergaderen heel wat af op de universiteit. Maar hoe pak je dat nou aan met een internationaal team? Schakel je dan over naar het Engels? Wat doe je als niet iedereen zich daar prettig bij voelt? En meertalig vergaderen betekent niet alleen nadenken over welke taal er wordt gebruikt, zowel Nederlandstalige als internationale collega’s kunnen verschillende strategieën toepassen om elkaar beter te begrijpen. In de Toolkit Meertalig Vergaderen wordt aan de hand van zeven kennisclips uitgelegd hoe je meertalig kunt vergaderen (toegang met Solis-ID voor UU-medewerkers en studenten in de medezeggenschap, klik hier voor de Toolkit in PDF-format). Je kunt de toolkit zelfstandig doorlopen. 

Workshop Meertalig Vergaderen

Door interactieve rollenspellen en beknopte theorie leren UU-medewerkers strategieën toe te passen om als spreker, hoorder en active bystander zich aan te passen in een vergadering met collega’s met verschillende talige en culturele achtergronden. In 2024 wordt er voorlopig geen workshop meertalig vergaderen georganiseerd. Heb je wel interesse? Stuur dan een mail naar multilingualism@uu.nl. Wil je ondertussen met meertaligheid aan de slag? Bekijk dan de Toolkit.

Voertaal van de medezeggenschap

Hoofdstuk 7 uit het taalbeleidsplan van de Universiteit Utrecht gaat specifiek over de voertaal van de medezeggenschap. Ter ondersteuning van het taalbeleid in de medezeggenschap zijn er documenten ontwikkeld met een checklist en een keuzemodel voor medezeggenschappers om je als medezeggenschapsorgaan voor te bereiden op een meertalige situatie. De checklist is gebaseerd op onderzoek en ervaringen van medezeggenschapsorganen die deelnamen in het Meertaligheid & Medezeggenschap project. Omdat gremia verschillen is het belangrijk om te beseffen dat deze lijst niet volledig toepasbaar hoeft te zijn. Naast de checklist is er ook een keuzemodel voor inclusieve meertaligheid voor medezeggenschappers ontworpen. Het keuzemodel gaat uit van het taalniveau van alle deelnemers in het medezeggenschapsorgaan.

Over het project Meertaligheid & Medezeggenschap

Het project Meertaligheid & Medezeggenschap liep van september 2020 tot juli 2022. Met het project wilde de Universiteit Utrecht de participatie van internationale medewerkers en studenten bevorderen. In het project zijn meertalige situaties binnen en buiten de UU onderzocht en zijn de bovenstaande tools en diensten ontwikkeld. Jan ten Thije, emeritus hoogleraar interculturele communicatie en voormalig coördinator van het project, en Kimberly Naber, onderzoeker interculturele communicatie, leggen in dit DUB-artikel uit wat de meerwaarde kan zijn van een meertalige situatie.

Ter afsluiting van het Meertaligheid & Medezeggenschapsproject was er een colloquium, waar het eindrapport en het cursusboek van de Cursus Receptief Nederlands als vergadertaal werden aangeboden aan het CvB. De video van het colloquium is terug te kijken. Er is ook een publieksversie van het eindrapport van het project te raadplegen.

Belangrijke documenten

NWO-subsidie: start CoRe-project januari 2023

Het Meertaligheid & Medezeggenschapsproject wordt vervolgd in een nieuw project met NWO open competitie subsidie: Getting to the CoRe: een Communicatieve Receptieve methode voor taalverwerving en wederzijds begrip in meertalige academische contexten. Prof. Dr. Rick de Graaf is de projectleider. 

Meer informatie

Benieuwd naar hoe de tools tot stand zijn gekomen? Of heb je nog andere vragen over meertaligheid in de medezeggenschap? Neem contact op met multilingualism@uu.nl.