Meertaligheid in de medezeggenschap

Internationale medewerkers en studenten kunnen zich bij de Universiteit Utrecht kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraden. Ben jij een international die ambitie heeft voor de medezeggenschap? Of wil je weten hoe medezeggenschapsorganen (universiteitsraad, faculteitsraden, opleidingscommissies, studentenraden etc.) het beste met meertaligheid kunnen omgaan? Op deze pagina vind je een overzicht van tools en diensten die kunnen helpen om talige diversiteit in de medezeggenschap te ondersteunen.

Tools en diensten

Coördinator Meertaligheid & Medezeggenschap

Meertaligheid en medezeggenschap vraagt soms om advies op maat voor medezeggenschapsorganen die willen weten hoe zij met een specifieke situatie kunnen omgaan. Ook heb je misschien als internationale medewerker of student het gevoel dat je ondersteuning nodig hebt zodat je je taak als medezeggenschapper beter kunt uitvoeren. Neem hiervoor gerust contact op met de coördinator Meertaligheid & Medezeggenschap Frederike Groothoff voor meer informatie.

Receptief Nederlands als bestuurstaal (B1-C1)

In februari 2023 start er weer een cursus receptief Nederlands speciaal ontwikkeld voor internationale medezeggenschappers. In de cursus leer je alles over de Nederlandse vergadercultuur, bestuurstaal en hoe je luistertaal kan gebruiken om meertalig te vergaderen. Dit betekent dat er vooral aandacht is voor het ontwikkelen van receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) in het Nederlands. De duur van de cursus is ongeveer 20 weken met twee bijeenkomsten van 1,75 uur per week. Internationale medewerkers kunnen zich aanmelden via de development guide en internationale studenten kunnen bij interesse en voor meer informatie contact opnemen met de Coördinator Meertaligheid en Medezeggenschap Frederike Groothoff.

Toolkit Meertalig Vergaderen

We vergaderen heel wat af op de universiteit. Maar hoe pak je dat nou aan met een internationaal team? Schakel je dan over naar het Engels? Wat doe je als niet iedereen zich daar prettig bij voelt? En meertalig vergaderen betekent niet alleen nadenken over welke taal er wordt gebruikt, zowel Nederlandstalige als internationale collega’s kunnen verschillende strategieën toepassen om elkaar beter te begrijpen. In de Toolkit Meertalig Vergaderen wordt aan de hand van zeven kennisclips uitgelegd hoe je meertalig kunt vergaderen (toegang met Solis-ID voor UU-medewerkers en studenten in de medezeggenschap, klik hier voor de Toolkit in PDF-format). Je kunt de toolkit zelfstandig doorlopen. 

Workshop Meertalig Vergaderen

Door interactieve rollenspellen en beknopte theorie leren UU-medewerkers strategieën toe te passen om als spreker, hoorder en active bystander zich aan te passen in een vergadering met collega’s met verschillende talige en culturele achtergronden. Bekijk de workshop in de Development Guide voor het actuele trainingsaanbod (toegang met Solis-ID voor UU-medewerkers en studenten in de medezeggenschap). De workshop kan door individuele medewerkers gevolgd worden, maar kan ook aangevraagd worden door leidinggevenden voor een workshop op maat. 

Voertaal van de medezeggenschap

Ter ondersteuning van het taalbeleid in de medezeggenschap wordt er een document ontwikkeld met een checklist en een keuzemodel  voor medezeggenschappers om je als medezeggenschapsorgaan voor te bereiden op een meertalige situatie. De checklist is gebaseerd op onderzoek en ervaringen van medezeggenschapsorganen die deelnamen in het Meertaligheid & Medezeggenschap project. Omdat gremia verschillen is het belangrijk om te beseffen dat deze lijst niet volledig toepasbaar hoeft te zijn. Naast de checklist zal dit document ook het keuzemodel inclusieve meertaligheid voor medezeggenschappers bevatten. Het keuzemodel gaat uit van het taalniveau van alle deelnemers in het medezeggenschapsorgaan. Hoofdstuk 7 uit het taalbeleidsplan van de Universiteit Utrecht (Pdf-bestand Taalbeleid) gaat specifiek over de voertaal van de medezeggenschap. 

Over het project Meertaligheid & Medezeggenschap

Het project Meertaligheid & Medezeggenschap liep van september 2020 tot juli 2022. Met het project wilde de Universiteit Utrecht de participatie van internationale medewerkers en studenten bevorderen. In het project zijn meertalige situaties binnen en buiten de UU onderzocht en zijn de bovenstaande tools en diensten ontwikkeld. Jan ten Thije, emeritus hoogleraar interculturele communicatie en voormalig coördinator van het project, en Kimberly Naber, onderzoeker interculturele communicatie, leggen in dit DUB-artikel uit wat de meerwaarde kan zijn van een meertalige situatie. Het eindverslag van het project is openbaar te raadplegen. Het aanstellen van een coördinator Meertaligheid en Medezeggenschap was een van de aanbevelingen uit het project. Ter afsluiting van het Meertaligheid & Medezeggenschapsproject was er op 10 juni 2022 een colloquium. Van die dag wordt nog een verslag gemaakt, maar nu is al de video van het colloquium terug te kijken.

NWO-subsidie: start CoRe-project januari 2023

Het Meertaligheid & Medezeggenschap project wordt vervolgd in een nieuw project met NWO open competitie subsidie: Getting to the CoRe: een Communicatieve Receptieve methode voor taalverwerving en wederzijds begrip in meertalige academische contexten. Prof. Dr. Rick de Graaf is de projectleider. Meer informatie volgt zodra ze zijn begonnen in januari 2023. 

Meer informatie

Benieuwd naar hoe de tools tot stand zijn gekomen? Of heb je nog andere vragen over meertaligheid en in de medezeggenschap? Neem dan contact op met de coördinator meertaligheid en medezeggenschap Frederike Groothoff