Regelingen Universiteit Utrecht

Klachtenregeling bescherming wetenschappelijke integriteit

Download (.pdf)

Verzuimprotocol

Download (.pdf)

Intern voorrang zieke medewerkers

Download (.pdf)

Regeling werkwijze meldingen en klachtbehandeling Schendingen Interpersoonlijke Integriteit (ongewenst gedrag)

Download (.pdf)

Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van schendingen van interpersoonlijke integriteit (ongewenst gedrag)

Download (.pdf)

Regeling Aanvullende aanspraken bij arbeidsongeschiktheid

Download (.pdf)

Regeling Aflopende toelage ongebruikelijke werktijden 55 jaar en ouder

Download (.pdf)

Regeling Alcohol- en rookverbod

Download (.pdf)

Regeling Algemeen beleid bij reorganisaties

Download (.pdf)

Regeling Bedrijfsfitness

Download (.pdf)

Regeling Behandeling Geschillen Werknemers

Download (.pdf)

Regeling Beoordelings en ontwikkelingsgesprek

Download (.pdf)

Regeling Buitengewoon verlof

Download (.pdf)

Regeling bindingsverlof bij adoptie en opname pleegkind

Download (.pdf)

Regeling EHBO en Bedrijfshulpverlening

Download (.pdf)

Regeling Extra beloning op grond van arbeidsmarktoverwegingen

Download (.pdf)

Regeling Fiets

Download (.pdf)

Regeling Gratificatie dienstjubileum

Download (.pdf)

Regeling In mindering brengen transitiekosten op transitievergoeding

Download (.pdf)

Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Download (.pdf)

Regeling Levensloop

Download (.pdf)

Sectorale regeling nevenwerkzaamheden

Download (.pdf)

Regeling melding onregelmatigheden (Klokkenluidersregeling)

Download (.pdf)

Regeling Onkostenvergoeding dienstreizen

Download (.pdf)

Regeling Onkostenvergoeding verhuizing

Download (.pdf)

Regeling Overwerkvergoeding

Download (.pdf)

Regeling re-integratie

Download (.pdf)

Regeling re-integratie en sanctie WIA

Download (.pdf)

Regeling Salarisinpassing bij indiensttreding en bevordering

Download (.pdf)

Regeling Vergoedingen van schade aan/diefstal van persoonlijke eigendommen

Download (.pdf)

Regeling Scholingsfaciliteiten

Download (.pdf)

Regeling Sociaal Beleidskader bij Reorganisaties

Download (.pdf)

Regeling Student-assistenten

Download (.pdf)

Regeling Toelage ongebruikelijke werktijden

Download (.pdf)

Regeling Vergoeding kosten aan sollicitanten

Download (.pdf)

Regeling Vergoeding kosten woon-werkverkeer

Download (.pdf)

Regeling Vrijwillige mobiliteit

Download (.pdf)

Regeling Werktijden

Download (.pdf)

Regeling Werkkleding en/of beschermingsmiddelen

Download (.pdf)

Regeling WP-FLOW

Download (.pdf)