Educatieve Middelen Pool

De Educatieve Middelen Pool (EMP) is ingesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en stimuleert initiatieven van faculteiten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP biedt ondersteuning op zowel een cursus, een studieonderdeel, methode of instrument als op een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging. Voor elke faculteit zijn jaarlijks uren beschikbaar, gebaseerd op het aantal studenten, voor onderwijskundige ondersteuning. Daarvan wordt per faculteit 10% afgezonderd ten behoeve van het professioneel consult voor docenten.

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en de Educatieve Middelen Pool

De EMP-uren worden zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van de universitaire en facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, met een minimum van 100 uur per project. De projecten zijn gericht op onderwijskundige vraagstukken die passen binnen het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht en zijn relevant voor BaMa 3.0, zoals matching en selectie, toetsing, intensivering van het onderwijs voor studenten in combinatie met werklast verlaging voor docenten en honoursonderwijs. De Board van het Centre for Academic Teaching stelt jaarlijks enkele specifieke thema’s vast waarbinnen kan worden aangevraagd.

Toekenning uren

De toekenning van EMP-uren is geïntegreerd in de planning en procedure van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (voor UU-medewerkers te vinden op intranet).

Projecten

In het academische jaar 2019-2020 worden ruim 70 EMP-projecten uitgevoerd. 

Naast de diverse projecten heeft elke faculteit de mogelijkheid tot een professioneel consult. Bekijk de facultaire contactpersonen.

Contact