Educatieve Middelen Pool (voor UU)

De Educatieve Middelen Pool (EMP) biedt faculteiten van de UU de mogelijkheid om onderwijskundig advies in te huren voor verbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP kan worden ingezet voor een cursus, een studieonderdeel, methode of instrument, een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging.

Voor elke faculteit zijn jaarlijks uren beschikbaar, gebaseerd op het aantal studenten. Hiervan wordt per faculteit 10% gereserveerd voor docenten om een professioneel consult aan te vragen. De toekenning van EMP-uren is geïntegreerd in de planning en procedure van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van het Centre for Academic Teaching and Learning.

Expertise van O&T

Onderwijsadvies & Training heeft jarenlange ervaring met de ondersteuning van EMP-projecten, zowel facultair als interfacultair. Kenmerkend voor O&T is haar brede deskundigheid op onderwijskundig gebied, en het betrokken team van 40 onderwijsadviseurs.

EMP-projecten uitgelicht

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag of een vraag over hoe het aanvraagproces werkt binnen je eigen faculteit? Neem dan contact op met je facultaire contactpersoon. Heb je een meer algemene vraag over EMP, neem dan contact op met de EMP-coördinatoren Willemijn Schot en Elma Zijderveld (zie hieronder).