Leren met flashcards. To drop or not to drop?

Leren met flashcards. To drop or not to drop?

Studenten vinden het leren van definities vaak erg saai. Flashcards kunnen het leren zowel leuker als effectiever maken. De manier waarop je ze gebruikt is echter sterk bepalend voor de kwaliteit van het leren op de langere termijn.

Flashcards zijn kaartjes met op de ene kant een concept en op de andere kant de uitleg. Er zijn daarnaast ook talloze flashcard-apps in omloop. De kaartjes zijn heel handig om begrippen te oefenen, te herhalen en te controleren. Als de student een concept met bijbehorende definitie beheerst, kan de flashcard worden weggelegd (‘droppen’). Maar hoe bepaal je wanneer moet je een flashcard wegleggen?

Droppen van een flashcard
Uit een studie, uitgevoerd aan de Universiteit van California bleek, dat de effectiviteit van het leren met flashcards sterk bepaald wordt door het moment waarop een student besluit een kaart te droppen.  Studenten die dat te vroeg deden, bleken minder goed in staat om definities na verloop van tijd te (re)produceren. Wie te laat kaarten dropte, hield onvoldoende tijd over om de complexere definities te bestuderen.

Doeltreffend gebruiken
Er bestaan meerdere technieken die kunnen helpen om flashcards op een doeltreffende manier te gebruiken. In deze video wordt uitgelegd hoe je met het Leitner-systeem lastige definities vaker terug kunt laten komen tijdens het leren met flashcards. Tips voor het optimaliseren en gebruiken van flashcards zijn te vinden in deze video.

Voordeel voor docenten
Flashcards, mits goed gebruikt, zijn een aanrader voor eerstejaars die begrippen en definities moeten stampen. Maar ook docenten kunnen hier hun voordeel mee doen. Wellicht een idee voor een laatste college voor de toets (laat studenten zelf flashcards maken) of een alternatieve quiz aan het eind van een college!