Middelbaar beroepsonderwijs

Onderwijsadvies & Training ondersteunt scholen en docenten bij professionaliseringstrajecten in het mbo.

Professionaliseringsaanbod

Op verzoek kan maatwerk worden geleverd. Zoals bijvoorbeeld over de aansluiting vmbo-mbo.