Middelbaar beroepsonderwijs

Meedoen in de les

Onderwijsadvies & Training ondersteunt scholen en docenten bij professionaliseringstrajecten in het mbo en vmbo.

Advies

Wij adviseren onder meer bij vraagstukken rond de volgende thema's:

  • Differentiëren
  • E-learning
  • Cursus- en curriculumontwikkeling
  • Lesson Study
  • Toetsen en feedback
  • Didactiek en coachend begeleiden
  • Datageïnformeerd werken
  • Aansluiting vmbo-mbo
  • Rekenen, wiskunde & taalgericht onderwijs

Contact

Neem bij algemene vragen contact op met het secretariaat:
030 253 2261
onderwijsadviesentraining@uu.nl