Zo maak je een goede studieplanning

Tafel vol opgaven waarop iemand aan het schrijven is.

Je hebt je sociale agenda van komende week leeggeveegd, om eindelijk eens flinke stappen te kunnen maken met je studie. Die deadline ga je nu zeker halen! Maar hoewel tijd een belangrijk aspect van plannen is, is dat niet het enige dat van belang is als je planmatig wilt studeren.

Plannen is meer dan deadlines in je agenda zetten

Veel studenten denken dat hun planning klaar is als ze de deadline van een opdracht of toets in hun agenda zetten. Maar dan heb je nog niet vastgesteld wát je moet doen en hóe je dat gaat aanpakken, terwijl het belangrijk is om dat zo precies mogelijk te weten. Een planning is namelijk een overzicht  van de (studie-)activiteiten waarmee je een doel kunt realiseren, en dat laat zien wanneer je wat wilt gaan doen. Het doel en de deadline vaststellen is dus nog maar het begin van het maken van een planning.

Welke studieactiviteiten moet je doen?

Probeer in beeld te krijgen welke studieactiviteiten je moet uitvoeren om een opdracht tot een goed eind te brengen. Wat moet je bijvoorbeeld doen om een goede paper te kunnen schrijven? Hoe bereid je dat tentamen goed voor en wat komt er allemaal kijken bij een bacheloronderzoek? Probeer de antwoorden te vertalen naar een to-do list of stappenplan. Hoe preciezer je dit doet, hoe makkelijker het zal zijn om het studeren te starten en vol te houden. 

Denk na over wat studeren inhoudt

Denk zelf na of zoek informatie over wat studeren eigenlijk is. Weet je hoe je efficiënt teksten kunt lezen en bestuderen? En wanneer je kunt kiezen voor het samenvatten of schematiseren van studiestof? Achterhaal welke verschillende fasen onderzoek doen kent en welke kleine stappen je daarin kunt onderscheiden. Soms wordt dit uitgelegd in studiemateriaal en kun je daar zelf meer over lezen. Maar misschien is het nodig om het aan een docent te vragen of om hier een cursus over te volgen.

Uitstelgedrag?

Merk je dat je uitstelgedrag vertoont? Vraag jezelf dan af of je eigenlijk wel weet wat je nu zou moeten doen? Of heb je dat nog niet bedacht of daar een te vaag idee over? Als dat niet duidelijk is, ga dat dan als eerste uitzoeken. De studietip over uitstelgedrag kan je op weg helpen.

Een globale planning of weekplanning?

Plannen begint met het kennen van deadlines en het formuleren van je doelen. Vervolgens maak een overzicht van de activiteiten waarmee je het doel kunt bereiken. Dan probeer je in te schatten hoeveel tijd de uitvoering daarvan zal kosten en hoeveel tijd je eigenlijk hebt. Als je voldoende tijd hebt voor wat je moet doen, kun je vastleggen wat je wanneer wilt gaan doen. Als je te weinig tijd hebt, dan zul je eerst moeten kiezen wat je wel of niet gaat doen en maak je pas daarna de planning. Op deze manier is de kans dat je je aan een planning kunt houden een stuk groter.

Soms maak je een globale planning voor een langere periode en op een ander moment een precieze voor een korte periode. Bijvoorbeeld een globale planning voor een onderwijsperiode van 10 weken, waarin je vastlegt wat je weekdoelen zijn. Daarnaast kun je een concrete weekplanning maken, waarin je de studieactiviteiten voor een bepaalde week op een rijtje zet, zodat je weet wat je nodig hebt om je weekdoel te halen.

Aan de slag met een weekplanning

Gebruik bij het maken van een weekplanning vooral een vorm die werkt voor jou. Ook op het internet zijn er veel voorbeelden te vinden. Als je onderstaande tips ter harte neemt, kom je al een heel eind.

Kijk hoeveel uur je beschikbaar hebt voor je studie

Bepaal wat een realistisch aantal uren is om in te plannen voor je studie de komende week. Splits de beschikbare uren eventueel op in contacturen en zelfstudie. Streep hierbij rigoureus de tijd weg waarvan je weet dat je dan toch niet studeert, omdat je andere afspraken hebt of omdat je die dag al genoeg uren aan je studie besteedt.

Maak een activiteitenplan

Maak per vak een activiteitenplan, voor zover dat mogelijk is op grond van de informatie die je hebt. Je geeft daarin weer hoe je dit vak zou willen aanpakken de komende week. Het kan handig zijn om eerst een overzicht te maken van alle vakken die je op dat moment volgt, met daarin de tentameneisen, de stof en de leerdoelen. Dit helpt bij het kiezen van de juiste activiteiten.

Probeer in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt

Maak een schatting van de tijd die je denkt nodig te hebben om de verschillende activiteiten uit te voeren. Plan ook wat reservetijd voor onvoorziene gebeurtenissen. We raden je aan om 2 dagdelen vrij te houden, zodat je activiteiten kunt doorschuiven als je uitloopt of niet aan studeren toekomt. Op die manier voorkom je dat uitstel afstel wordt.

Vergelijk de beschikbare tijd en de benodigde tijd

Als je niet voldoende tijd hebt voor alles wat je hebt ingepland, neem dan maatregelen. Kies er bijvoorbeeld voor om je activiteitenplan aan te passen, of maak meer tijd beschikbaar door ander activiteiten te schrappen of verplaatsen.

Orden je activiteiten en plan ze in

Ga na hoe je activiteiten wilt ordenen of clusteren. Veel studenten vinden het fijn om per dag de activiteiten of taken te plannen, met een schatting van de benodigde tijd, maar houden er niet van om voor elke dag exact in te plannen wat ze op welk moment gaan doen. Ook kan het onprettig zijn om te veel verschillende vakken op een dag te doen. Bedenk welke manier van plannen bij jou past en zoek een template (op het internet) dat jou voldoende houvast en overzicht geeft.

Blik vooruit

Bekijk je weekplanning en bedenk wat er mis zou kunnen gaan op de momenten dat je wilt studeren. Bedenk steeds twee mogelijke oplossingen.

Auteur

Tips en trainingen

Ben je op zoek naar een betere studie-aanpak, of wil je bepaalde studievaardigheden verder ontwikkelen? Bekijk welke trainingen je bij ons kunt volgen, of neem een kijkje bij onze andere studietips.