Data onder de Dom

Binnen scholen zijn veel gegevens beschikbaar over leerlingen, zoals toetsresultaten, doorstroomgegevens en examenresultaten. Ook beschikken scholen over bovenschoolse gegevens: overstapgegevens (van primair naar voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs) en data over extra ondersteuning. Data onder de Dom is het resultaat van vier jaar werken aan het beantwoorden van vragen die binnen de school leven. Utrechtse scholen hebben in dit project samengewerkt met de CED-Groep en de Universiteit Utrecht. Data onder de Dom is een aanrader voor iedereen die  op zijn eigen school werk wil maken van datagestuurd werken.

Inhoudsopgave

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.

Exemplaar bestellen

Een exemplaar van dit boek bestellen kan via de webshop. De kosten zijn € 19,31 (inclusief verzendkosten).

Cursusaanbod

Bekijk ons cursusaanbod over datageïnformeerd werken. 

Meer informatie

Heb je vragen over het boek of over het gebruik van data binnen de school? Neem dan contact op met Claudy Oomen.