Advies

Goed onderwijs is doorgaans het resultaat van de inzet en kundigheid van vele mensen. Onderwijsadvies & Training biedt docenten, coördinatoren en onderwijsmanagement ondersteuning bij het realiseren van verbeteringen en het oplossen van problemen. Deze ondersteuning kan uiteenlopende vormen aannemen, variërend van een enkelvoudig consult tot een meerjarig adviestraject. Centraal staat daarbij dat we maatwerk bieden, passend bij de specifieke situatie van de opdrachtgever, én uitgaan van een evidence-based benadering van onderwijsvraagstukken en –oplossingen.

Thema’s

De terreinen waarop wij onze deskundigheid voortdurend blijven ontwikkelen en inzetten voor onze opdrachtgevers zijn samen te vatten onder de thema’s:

  • didactiek en differentiatie
  • opbrengstgericht werken
  • onderzoekend leren
  • toetsing en feedback
  • curricula en kwaliteitsborging
  • professionalisering van docenten
  • ICT in het onderwijs (zoals blended learning of digitaal toetsen)
  • ontwikkeling van de onderwijsorganisatie
  • aansluitingsvraagstukken
  • wetenschap & Technologie in het onderwijs

Meer informatie

Meer informatie over een aantal specifieke onderwerpen: