Toets bespreken saai? Maak er een leeractiviteit van met leerlingen als expert

Leerlingen werken samen in klaslokaal

Met een toets kun je meten waar de leerling op dat moment staat. En je wilt dat leerlingen van een toets leren. Daarom wordt er vaak nabesproken. Maar dat kan saai en langdradig zijn. Bespreek daarom niet alles na, maar alleen de opgaven waar leerlingen moeite mee hebben. En laat de leerlingen zelf nabespreken, met behulp van experts. Die experts, dat zijn ook leerlingen.

Aanpak

Hoe doe je dat, de leerlingen zelf na laten bespreken samen met experts? De werkwijze is als volgt:

  1. Kies op basis van de gemaakte toets per opgave twee experts uit: leerlingen die de opgave erg goed hebben gemaakt. Let er hierbij op dat je niet alleen maar excellente leerlingen, maar juist ook de zwakkere leerlingen expert maakt.
  2. Deel de toets uit en laat de leerlingen op basis van de nagekeken toets zelf bepalen welke drie opgaven zij het lastigst vonden. NB: dat zijn dus niet per se de opgaven waar zij het meeste fouten in maakten.
  3. De experts verspreiden zich over verschillende plekken in het lokaal. In drie rondes van vijf tot tien minuten bespreken de experts vervolgens met een aantal klasgenoten de opgaven. NB: geef duidelijk aan welke opgave waar wordt besproken.

Eerst opgaven inventariseren
Om te voorkomen dat er wel een expert is aangewezen, maar dat er geen gegadigden zijn die de opdracht door willen spreken met die expert, kan eerst klassikaal geïnventariseerd worden welke opgaven de leerlingen willen bespreken. Vervolgens vertelt de docent wie de experts zijn voor die opgaven.

De experts kunnen zelf ook meedoen aan de bespreking
Om experts zelf ook een kans te geven om onderdelen van de toets die zij lastig vonden te bespreken kunt u kiezen voor de volgende werkwijze:

  • in ronde 1 bespreken de twee experts samen de opgave met een aantal leerlingen;
  • tijdens ronde 2 schuift een van beide experts zelf aan bij de voor hem/haar moeilijkste opgave;
  • tijdens de derde ronde schuift de ander aan bij de voor hem/haar moeilijkste opgave.

Deze tip is geschreven door:

Deze tip is tot stand gekomen in samenwerking met Nicolette van Straaten (voormalig student aan de lerarenopleiding, nu eerstegraads docent Frans). Zij hanteert deze werkvorm in haar lessen.