Hoe leer je het meest van je eigen aantekeningen?

Studente maakt samenvatting van de lesstof

Veel studenten maken aantekeningen tijdens het college of besteden veel tijd aan het maken van samenvattingen van de leesstof. Maar is dat eigenlijk wel nuttig? Hoe zorg je ervoor dat deze activiteiten bijdragen aan het beheersen en onthouden van de inhoud? En hoe kun je dit het beste aanpakken? 

Structuur én herbestuderen

Veel studenten hebben nooit geleerd hoe ze goede aantekeningen kunnen maken. En als je een leerstrategie niet beheerst, kun je deze ook niet optimaal benutten. Uit een grote reviewstudie (Dunlosky et al., 2013) blijkt namelijk dat alleen het máken van notities je niet veel oplevert. Er zijn twee dingen die je aantekeningen waardevol maken. De structuur moet goed en overzichtelijk zijn en de aantekeningen moeten het herstuderen van de stof bevorderen. De Cornell methode is hiervoor een uitstekend instrument.

Cornell note-taking method; hoe werkt het?

Hiernaast zie je de opbouw van een zogenaamde Cornell note. Bovenaan noteer je het onderwerp uit je boek of van (een deel van) het college. Het werkt daarbij het beste als elke pagina een ander onderwerp behandelt (structuurvoorwaarde). Het rechtergedeelte gebruik je voor het maken van aantekeningen. Je kunt dit eventueel aanvullen met notities van medestudenten.

Na afloop van het college of na het bestuderen van een hoofdstuk noteer je aan de linkerkant enkele trefwoorden en vragen bij je aantekeningen. Het is belangrijk dat er een link is tussen de trefwoorden en vragen aan de linkerkant en de aantekeningen aan de rechterkant. 

Wanneer je het onderwerp of het college wilt gaan herbestuderen, kun je makkelijk gebruikmaken van de trefwoorden en vragen aan de linkerkant. Door op deze manier de stof te herbestuderen, leer je op een effectieve manier én kom je erachter wat je nog niet goed kent. Daar kun je dan nog extra aandacht aan besteden.

Kerngedachte = rode draad

Het is bij deze manier van leren wel van belang om niet alleen de trefwoorden en vragen te leren, maar om ook de rode draad van het college voor ogen te houden. Daarom schrijf je bij een Cornell note onderaan in maximaal 3 zinnen de kerngedachte van het college, hoofdstuk, artikel of onderwerp op. Als je dit thuis na het college uit je hoofd doet, heb je er alvast één studiemoment op zitten! Je zult deze kerngedachte minder snel vergeten. 

Met de Cornell note maak je aantekeningen waarmee je effectief en efficiënt kunt leren.

Pennen of tikken?

Maakt het nog uit of je aantekeningen maakt met de hand of op je laptop? Aantekeningen maken met de laptop gaat natuurlijk sneller, dus je kunt meer vastleggen in kortere tijd. Maar begrijp je de inhoud van het college dan ook? En weet je na afloop nog waar het college over ging?

Uit een onderzoek dat in Psychological Science is verschenen blijkt dat je meer leert van het maken van aantekeningen met de hand. Studenten die aantekeningen met de hand maakten, onthielden meer en scoorden hoger op inzichtvragen. Maar wat veroorzaakt dat verschil?

De auteurs denken dat je bij het maken van aantekeningen met pen en papier wordt gedwongen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, terwijl je bij gebruik van een laptop vaak letterlijk de tekst van de docent overtikt. Tijdens dat overtikken ben je eigenlijk helemaal niet bezig met wat de docent vertelt, je bent het alleen maar aan het kopiëren. Een ander voordeel van pen en papier is dat je verbanden inzichtelijk kunt maken door pijlen te gebruiken en je aantekeningen anders kunt ordenen. Daardoor vindt de verwerking van de behandelde stof plaats tijdens het maken van de aantekeningen. Je laat je hersens dus al kraken tijdens het maken van je aantekeningen. De Cornell note taking method sluit hier goed bij aan.
 

Referenties

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

Morehead, K., Dunlosky, J., Rawson, K. A., Blasiman, R., & Hollis, R. B. (2019). Note-taking habits of 21st century college students: implications for student learning, memory, and achievement. Memory, 27(6), 807-819.

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological science, 25(6), 1159-1168. 

Geschreven door:

Contact

Heb je vragen, interesse in ons aanbod of behoefte aan een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op via 030 253 2261 of onderwijsadviesentraining@uu.nl.