Hoe bereik ik mijn lesdoelen in een online setting volgens de Jigsaw-methode?

Jigsaw

O&T adviseur/trainer Karin Smit legt uit hoe je succesvol kunt lesgeven volgens de jigsaw methode in een online setting.

Wat is de Jigsaw-methode?

Bij de Jigsaw-methode (of: Expertmethode) is iedere student een stuk van de puzzel of - zo kun je het ook zeggen - expert voor een deel van de stof. Samen vormen de studenten de hele puzzel, samen zijn ze expert over de gehele stof. Met deze werkvorm zijn alle studenten actief in de bijeenkomst (fysiek of digitaal). Het vergroot bovendien de kans dat studenten voorbereid zijn: zij moeten namelijk hun peers informatie geven over een van de artikelen. Na afloop heeft elke student zelf één artikel grondig bestudeerd en 3 artikelen via peers in hoofdlijnen leren kennen.

Hieronder vind je een werkwijze, die je kunt inzetten om studenten (of leerlingen) te instrueren.

Huiswerk van te voren

In de komende sessie bespreken jullie 4 artikelen. Ieder van jullie bestudeert één van de 4 artikelen (kijk bij de groepsindeling wie welk artikel bestudeert). Door het bestuderen, ben je expert van dat artikel. In de bijeenkomst vertel je de anderen uitgebreid over het artikel dat je hebt gelezen. Zoals:

 • Wat zijn de belangrijkste punten uit dit artikel (onderzoeksresultaten, theoretisch model, et cetera)?
 • Wat zijn eyeopeners die je met je peers wilt delen?
 • Heb je tips voor je peers over hoe je dit artikel het best kunt lezen?

Werkwijze tijdens de bijeenkomst

1. In homogene groepen het artikel uitpluizen:

 • Bespreek het artikel eerst met de groep die hetzelfde artikel heeft gelezen (homogene groepen).
 • Denk aan de punten die je hebt voorbereid, maar leg elkaar ook vragen voor die je nog hebt, dingen die je nog onduidelijk vindt, help elkaar verder.
 • Geef elkaar om de beurt het woord.
 • Bepaal samen wat je gaat vertellen aan diegenen die het artikel niet hebben gelezen.

Tijdsduur voor groepen van 4: 20-30 minuten. Hangt mede af van de complexiteit van de artikelen.

2. In heterogenen groepen elk artikel toelichten:

 • Vertel elkaar om de beurt de belangrijkste punten en eyeopeners over het artikel waar jij expert van bent . Denk ook aan de punten die je in de eerste ronde hebt verzameld.
 • Schrijf vragen op de er nog leven en lever in.

Tijdsduur voor groepen van 4: 30-40 minuten. Hangt mede af van de complexiteit van de artikelen.

Tijdens de bijeenkomst: de docent aan zet

Beantwoord een aantal vragen ter plekke, in de mail of in de elektronische leeromgeving.

Verdieping tijdens de bijeenkomst (optioneel)

 • Vraag studenten in de heterogene groepen om de verschillen, overeenkomsten, tegenstellingen etc. uit de artikelen te halen en daarover samen tot een conclusie te komen.
  NB: dit valt oa onder analyseren en synthetiseren van Bloom. Het zijn academische vaardigheden waar studenten vaak moeite mee hebben vooral als blijkt dat onderzoeken elkaar tegenspreken, als blijkt dat er niet één waarheid is. Dat vraagt overigens wel om een weloverwogen selectie van de artikelen.
 • Vraag studenten om samen een nieuw theoretisch model te tekenen waarin de verschillende onderzoeken/theorieën/bevindingen vertegenwoordigd zijn.
 • Stel een overkoepelende vraag waarvoor studenten de input uit alle artikelen bij elkaar moeten brengen.

Verder lezen

Samenwerkend leren met de jigsaw-methode (Hanno van Keulen en Andries Koster)