Hoe maak je de universiteit aantrekkelijk voor lerende professionals?

Modularisering van het onderwijs

Levenslang lerende professionals zijn voor universiteiten en hogescholen een doelgroep om rekening mee te houden. Hoe kun je universitair onderwijs aantrekkelijker en toegankelijker maken voor professionals? 

Een mogelijke oplossing is modularisering van het onderwijs. In het tijdschrift TH&MA bespreken O&T onderwijsadviseurs Hanne ten Berge en Ineke Lam verschillende curriculummodellen voor modulair onderwijs. Ook beschrijven zij de randvoorwaarden die nodig zijn voor flexibilisering van het curriculum.