De beoordeling in interdisciplinair onderwijs is geen struikelblok meer

Studenten werken samen aan een interdisciplinair vraagstuk

Assessment kan een struikelblok zijn voor docenten die geïnteresseerd zijn in interdisciplinair onderwijs. Zonde, zo vond Biologiedocent Fred Wiegant. Met hulp van collega’s en middelen uit de EMP (gekoppeld aan de facultaire USO) maakte hij een beoordelingsmatrix die docenten helpt bij het beoordelen van de interdisciplinaire vaardigheden van studenten.

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan het opzetten van interdisciplinaire cursussen en werkvormen. Fred: ‘Dat is met name omdat werkgevers vaker op zoek zijn naar mensen die in multidisciplinaire teams kunnen samenwerken. De problemen in de maatschappij worden complexer, en we zien dat je die niet binnen één discipline kunt oplossen. Het is steeds vaker nodig om samen te werken in multidisciplinaire teams, om deze problemen aan te pakken. Het hebben van aanvullende vaardigheden wordt dan ook steeds belangrijker.’

Het werkveld vraagt om disciplinaire academici met interdisciplinaire competenties

Grootste uitdaging is de beoordeling

Volgens Fred is de grootste uitdaging van interdisciplinair onderwijs niet zozeer het maken van cursussen en onderwijsvormen, maar de beoordeling: ‘Bestaande rubrics zijn vaak vooral gericht op het beoordelen van schrijfproducten, maar bij interdisciplinair onderwijs zijn ook andere vaardigheden minstens zo belangrijk. Denk aan: hoe werk je samen met anderen? Kun je je verplaatsen in het perspectief van een andere discipline? Lukt het je om een common ground te vinden, en om verschillende disciplinaire concepten, ideeën en perspectieven te integreren?’

Aanpak 

Voor een eerste opzet van de beoordelingsmatrix is een overzicht gemaakt van relevante literatuur, en zijn bestaande knelpunten bij de beoordeling van interdisciplinaire producten in kaart gebracht. Ook zijn masterstudenten, promovendi en onderzoekers gevraagd naar hun ervaringen in het  interdisciplinaire werkveld en de typen competenties die zij daarbij nodig hadden. Op basis daarvan is een set rubrics ontworpen / aangepast. 

Verder hebben studenten bij Biologie en op het UCU elkaar peerfeedback gegeven aan de hand van de ontwikkelde rubric, en is de rubric besproken in een intervisiebijeenkomst van de Special Interest Group ‘Interdisciplinarity’. Tot slot is de matrix inclusief rubric verder verbeterd. 

Onderwijskundige ondersteuning

Karin Scager, die onlangs met pensioen is gegaan, was vanuit Onderwijsadvies & Training (O&T) als adviseur betrokken bij het project. Fred: ‘Als je het hebt over interdisciplinariteit, kun je niet om Karin heen. Ze is een veelzijdig expert op dit gebied, en heeft mij bij dit project geholpen met haar creatieve inzichten en het houden van de juiste focus.’

Interessant voor alle faculteiten

Zowel de beoordelingsmatrix als het eindrapport zijn voor alle faculteiten interessant. Het rapport geeft een samenvatting van veel geciteerde en waardevolle artikelen op het gebied van interdisciplinaire assessment binnen de Sciences, Social Sciences en Humanities. 

Ook wordt de definitie van interdisciplinariteit verduidelijkt en wordt aandacht besteed aan de competenties die nodig zijn om goed in een interdisciplinair team te kunnen functioneren en die in onderwijs ontwikkeld zouden moeten worden. Het handige van de matrix is dat je, afhankelijk van de opdracht of vaardigheid die je wilt gaan beoordelen, de betreffende aspecten uit de rubric kunt selecteren die je wilt gebruiken. 

De rubric voor interdisciplinaire schrijfopdrachten wordt inmiddels al gebruikt door collegadocenten. ‘Laatst kreeg ik van een collega als handige tip een document doorgestuurd. Het was mijn eigen rubric!’

Nieuwe inzichten

Naast concrete producten heeft het project verschillende nieuwe inzichten opgeleverd. Fred: ‘We hebben nu een beter inzicht in de competenties die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een multidisciplinair team. Ook heeft het project waardevolle informatie opgeleverd voor het Comeniusproject (Senior Fellow) waaraan ik werk: het opzetten van een leerlijn Interdisciplinariteit binnen een disciplinaire opleiding.’

Professionalisering van disciplinaire docenten gaat meer aandacht krijgen

Daarnaast is er nu meer zicht op de problemen waar disciplinaire docenten tegenaan lopen bij het geven van interdisciplinair onderwijs. Professionalisering van disciplinaire docenten (inclusief assessment) krijgt de komende tijd meer aandacht, onder andere tijdens de nieuwe leergang Interdisciplinariteit die wordt ontwikkeld vanuit het Centre for Academic Teaching, en die begeleid gaat worden door Iris van der Tuin (Dean Interdisciplinair Onderwijs) en Esther Slot (onderwijskundig adviseur O&T).

Downloads

Over de EMP

De Educatieve Middelen Pool (EMP) biedt faculteiten van de UU de mogelijkheid om onderwijskundig advies in te huren voor verbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP kan worden ingezet voor een cursus, een studieonderdeel, methode of instrument, een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging. 

Dit artikel is onderdeel in een reeks over EMP-projecten van de UU. Wil je het project later nog eens opzoeken? Je vindt hem ook in de Educational Database van het CAT.