In Utrecht kijken studenten over de grenzen van hun vakgebied heen. Studenten en toponderzoekers werken in hechte communities samen aan een betere toekomst.

Kerncijfers

Scheikundestudenten krijgen les in het laboratorium

Studenten van de Universiteit Utrecht doen vanaf hun eerste jaar al onderzoek

Het Utrechts onderwijsmodel