In Utrecht kijken studenten over de grenzen van hun vakgebied heen. Studenten en toponderzoekers werken in hechte communities samen aan een betere toekomst.

Kerncijfers

Studenten scheikunde krijgen onderwijs in het laboratorium.
Studenten van de Universiteit Utrecht doen vanaf hun eerste jaar al onderzoek Het Utrechts onderwijsmodel