Partners en opdrachtgevers

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen en docenten aan de kwaliteit van onderwijs. Ook werken we voor én met verschillende partijen binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Bekijk hieronder enkele van deze waardevolle partners en opdrachtgevers. 

Samenwerking binnen de Universiteit Utrecht

 • Centre for Academic Teaching and Learning
 • Departement Pedagogiek en Educatie
 • Graduate School of Teaching
 • Freudenthal Instituut
 • U-Talent
 • Wetenschapsknooppunt

Samenwerking buiten de Universiteit Utrecht

 • Hogeschool Utrecht (Instituut voor Onderwijs & Orthopedagogiek)
 • Hogeschool Windesheim Almere
 • Marnix Academie
 • SURF
 • Oberon
 • AOS-HUM
 • CED-groep 
 • Diverse schoolbesturen basisonderwijs (zie: PO Partnerschap)
 • Diverse schoolbesturen voortgezet onderwijs

Opdrachtgevers

Bekijk hieronder een aantal van onze opdrachtgevers.

 • Onderwijscentrum UMCU
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Amersfoort
 • Platform Bètatechniek
 • Onderwijsorganisaties en scholen in het HO, MBO, VO, PO en VVE