Hoe leren studenten het meest van hun eigen aantekeningen?

Studente maakt samenvatting van de lesstof

Het is vast een herkenbaar beeld: studenten die driftig meepennen (of tikken) met je college. Of uitgebreide samenvattingen maken van de stof. Is dat eigenlijk wel nuttig? Leren studenten genoeg van het maken van al die aantekeningen en samenvattingen? Mocht je weer eens tegen een groep kruinen aankijken, wijs je studenten dan eens op de Cornell note taking method; een methode die studenten helpt om meer uit hun notities te halen. En je kunt hem natuurlijk zelf ook gebruiken.

Veel studenten hebben nooit geleerd hoe ze goed notities kunnen nemen, en benutten deze leerstrategie daarom ook niet ten volste. Uit een grote reviewstudie (Dunlosky et al., 2013) blijkt namelijk dat alleen het máken van notities niet veel oplevert. Er zijn twee dingen die notities waardevoller maken, namelijk de structuur en of notities het herbestuderen van de stof bevorderen. 

Eén van de manieren om structuur in notities te krijgen is de outline-methode, waarbij je aantekeningen gestructureerd opschrijft, onderlinge verbanden legt en hoofd- van bijzaken scheidt. Deze methode voldoet echter niet aan de tweede eis: de notities moeten het herbestuderen van notities ondersteunen. Een hele effectieve manier van herbestuderen is jezelf overhoren, zo bleek uit de review van Dunlosky en collega’s. Maar daarbij mis je dan weer die structuur. Wat je eigenlijk wilt is een methode die aan beide voorwaarden voldoet.

Cornell note-taking method

De Cornell note-taking method voldoet aan beide voorwaarden. Hiernaast zie je de opbouw van zo’n Cornell note. Bovenaan noteer je het onderwerp uit het boek of van (een deel van) het college. Het werkt daarbij het beste als elke pagina een ander onderwerp behandelt (structuurvoorwaarde). Het rechtergedeelte gebruik je voor het maken van aantekeningen. Studenten kunnen dit eventueel aanvullen met notities van medestudenten.

Na het college of na een hoofdstuk noteren studenten aan de linkerkant enkele trefwoorden en vragen bij de aantekeningen. Het is belangrijk dat er een link is tussen de trefwoorden en vragen aan de linkerkant en de aantekeningen aan de rechterkant. 

Wanneer studenten het onderwerp of het college willen herbestuderen, kunnen ze makkelijk gebruikmaken van de trefwoorden en vragen aan de linkerkant. Door op deze manier de stof te herbestuderen, gaat leren op een effectieve manier én wordt duidelijk welke stof nog extra aandacht kan gebruiken. 

Kerngedachte = rode draad

Het is bij deze manier van leren wel van belang om niet alleen de trefwoorden en vragen te leren, maar om ook de rode draad van het college voor ogen te houden. Daarom geeft de Cornell note ruimte om onderaan in maximaal 3 zinnen de kerngedachte van het college (of onderwerp) op te schrijven. Op deze manier wordt een kerngedachte minder snel vergeten. 

Kortom, met de Cornell note maken studenten aantekeningen waarmee ze effectief en efficiënt kunnen leren.

Geschreven door:

Referenties

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

Morehead, K., Dunlosky, J., Rawson, K. A., Blasiman, R., & Hollis, R. B. (2019). Note-taking habits of 21st century college students: implications for student learning, memory, and achievement. Memory, 27(6), 807-819.