Hoe leren studenten het meest van hun eigen aantekeningen?

Studente maakt samenvatting van de lesstof

Het is vast een herkenbaar beeld: studenten die driftig meepennen (of tikken) met je college. Of uitgebreide samenvattingen maken van de stof. Is dat eigenlijk wel nuttig? Leren studenten genoeg van het maken van al die aantekeningen en samenvattingen? Mocht je weer eens tegen een groep kruinen aankijken, wijs je studenten dan eens op de Cornell note taking method; een methode die studenten helpt om meer uit hun notities te halen. En je kunt hem natuurlijk zelf ook gebruiken.

Structuur én herbestuderen

Veel studenten hebben nooit geleerd hoe ze goede aantekeningen kunnen maken. En als je een leerstrategie niet beheerst, kun je deze ook niet optimaal benutten. Uit een grote reviewstudie (Dunlosky et al., 2013) blijkt namelijk dat alleen het máken van notities je niet veel oplevert. Er zijn twee dingen die je aantekeningen waardevol maken. De structuur moet goed en overzichtelijk zijn en de aantekeningen moeten het herstuderen van de stof bevorderen. De Cornell methode is hiervoor een uitstekend instrument.

Cornell note-taking method

De Cornell note-taking method voldoet aan beide voorwaarden. Hiernaast zie je de opbouw van zo’n Cornell note. Bovenaan noteer je het onderwerp uit het boek of van (een deel van) het college. Het werkt daarbij het beste als elke pagina een ander onderwerp behandelt (structuurvoorwaarde). Het rechtergedeelte gebruik je voor het maken van aantekeningen. Studenten kunnen dit eventueel aanvullen met notities van medestudenten.

Na afloop van het college of na het bestuderen van een hoofdstuk noteren studenten aan de linkerkant enkele trefwoorden en vragen bij de aantekeningen. Het is belangrijk dat er een link is tussen de trefwoorden en vragen aan de linkerkant en de aantekeningen aan de rechterkant. 

Wanneer studenten het onderwerp of het college willen herbestuderen, kunnen ze makkelijk gebruikmaken van de trefwoorden en vragen aan de linkerkant. Door op deze manier de stof te herbestuderen, gaat leren op een effectieve manier én wordt duidelijk welke stof nog extra aandacht kan gebruiken. 

Kerngedachte = rode draad

Het is bij deze manier van leren wel van belang om niet alleen de trefwoorden en vragen te leren, maar om ook de rode draad van het college voor ogen te houden. Daarom geeft de Cornell note ruimte om onderaan in maximaal 3 zinnen de kerngedachte van het college (of onderwerp) op te schrijven. Op deze manier wordt een kerngedachte minder snel vergeten. 

Kortom, met de Cornell note maken studenten aantekeningen waarmee ze effectief en efficiënt kunnen leren.

Geschreven door:

Referenties

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.

Morehead, K., Dunlosky, J., Rawson, K. A., Blasiman, R., & Hollis, R. B. (2019). Note-taking habits of 21st century college students: implications for student learning, memory, and achievement. Memory, 27(6), 807-819.